Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Psihologija odgoja i obrazovanja 1

Šifra:
100801
Kratica:
UAT008
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Mirjana Nazor

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Mirjana Nazor (P)

Opis predmeta:
Cilj: steći elementarno znanje iz opće i razvojne psihologije kako bi se bolje razumjelo vlastito ponašanje, ali i ponašanje učenika. Sadržaj: Metode i istraživačke tehnike u psihologiji; O ličnosti općenito; sastavni elementi ličnosti: sposobnosti, motivacija, čuvstva, stavovi, vrijednosti; razvoj moralnosti; životna razdoblja - djetinjstvo, mladost, zrelost, starost
Obavezna literatura:

1. V. Andrilović, M. Čudina: Osnove opće i razvojne psihologije, Školska knjiga, Zgb., 1985. N. Pastuović: Osnove psihologije obrazovanja i odgoja, Znamen 1997. A. Fulgosi: Psihologija ličnosti - teorije i istraživanja, Školska knjiga, Zgb, 1981. D. Goleman: Emocionalna inteligencija, Mozaik knjiga, Zgb., 1997. D. Miljković, M. Rijavec: Razgovori sa zrcalom: psihologija samopouzdanja, IEP, Zgb., 1996., 2000. M. Rijavec: Čuda se ipak događaju: psihologija pozitivnog mišljenja, IEP, Zgb., 1997., 2001. x x x x x Psihologijski rječnik, Prosvjeta, Zgb., 1992.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Flauta prijediplomski 1 izborni
4 Gitara prijediplomski 1 izborni
5 Glasovir prijediplomski 1 obavezni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 1 obavezni
7 Glazbena teorija prijediplomski 1 obavezni
9 Klarinet prijediplomski 1 izborni
10 Kompozicija prijediplomski 1 izborni
13 Solo pjevanje prijediplomski 1 obavezni
14 Violončelo prijediplomski 1 izborni
15 Viola prijediplomski 1 izborni
16 Violina prijediplomski 1 izborni
19 Flauta diplomski 1 izborni
25 Klarinet diplomski 1 izborni
30 Violončelo diplomski 1 izborni
31 Viola diplomski 1 izborni
32 Violina diplomski 1 izborni
47 Saksofon prijediplomski 1 izborni
48 Saksofon diplomski 1 izborni
2 Flauta prijediplomski 3 izborni
4 Gitara prijediplomski 3 izborni
9 Klarinet prijediplomski 3 izborni
10 Kompozicija prijediplomski 3 izborni
14 Violončelo prijediplomski 3 izborni
15 Viola prijediplomski 3 izborni
16 Violina prijediplomski 3 izborni
47 Saksofon prijediplomski 3 izborni
2 Flauta prijediplomski 5 izborni
4 Gitara prijediplomski 5 izborni
9 Klarinet prijediplomski 5 izborni
14 Violončelo prijediplomski 5 izborni
15 Viola prijediplomski 5 izborni
16 Violina prijediplomski 5 izborni
47 Saksofon prijediplomski 5 izborni
2 Flauta prijediplomski 7 izborni
4 Gitara prijediplomski 7 izborni
9 Klarinet prijediplomski 7 izborni
10 Kompozicija prijediplomski 7 izborni
14 Violončelo prijediplomski 7 izborni
15 Viola prijediplomski 7 izborni
16 Violina prijediplomski 7 izborni
47 Saksofon prijediplomski 7 izborni

Legenda

  • P - Predavanja