Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Psihologija odgoja i obrazovanja 2

Šifra:
100802
Kratica:
UAT108
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Mirjana Nazor

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Mirjana Nazor (P)

Opis predmeta:
Cilj: usvojiti temeljne zakonitosti učenja, pamćenja i ocjenjivanja; prepoznati učenike s posebnim potrebama Sadržaj:Pamćenje; Zaboravljanje; Učenje; Ocjenjivanje; Djeca s posebnim potrebama, Ovisnosti
Obavezna literatura:

1. V. Andrilović, M. Čudina: Psihologija učenja i nastave, Školska knjiga, Zgb, 1985. T. Grgin: Edukacijska psihologija, Naklada "Slap", Jastrebarsko, 1997. T. Grgin: Školska dokimologija, Školska knjiga, Zgb., 1986.

Preporučena literatura:

2. I. Brdar, M. Rijavec: Što učiniti kad dijete dobije lošu ocjenu, IEP, Zgb., 1998. M.Čudina-Obradović: Nadarenost-razumijevanje, prepoznavanje i razvijanje, Školska knjiga, Zgb., 1990. I. Furlan: Primijenjena psihologija učenja, Školska knjiga, Zgb, 1984. D. C. Gossen: Restitucija-preobrazba školske discipline, Alinea, Zgb., 1994. J. Janković: Zločesti đaci genijalci, Alinea, Zgb., 1996. D. Lalić, M. Nazor: Narkomani: smrtopisi, Alinea, Zgb, 1997. M. Rijavec, D. Miljković:A što biste vi učinili: psihologija protiv zdravog razuma, IEP,Zgb.1998. P. Zarevski: Psihologija učenja i pamćenja, Naklada "Slap", Jastrebarsko, 1997. V. Vizek Vidović, M. Rijavec, V. Vlahović-Štetić, D. Miljković: Psihologija obrazovanja, IEP-Vern, Zgb.,2003. D. Wood: Kako djeca misle i uče, Educa, Zgb., 1995. x x x x x Psihologijski rječnik, Prosvjeta, Zgb., 1992.

Preduvjeti za upis predmeta:

Psihologija odgoja i obrazovanja 1 (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Psihologija odgoja i obrazovanja 1 (položen)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Flauta prijediplomski 2 izborni
4 Gitara prijediplomski 2 izborni
5 Glasovir prijediplomski 2 obavezni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 2 obavezni
7 Glazbena teorija prijediplomski 2 obavezni
9 Klarinet prijediplomski 2 izborni
10 Kompozicija prijediplomski 2 izborni
13 Solo pjevanje prijediplomski 2 obavezni
14 Violončelo prijediplomski 2 izborni
15 Viola prijediplomski 2 izborni
16 Violina prijediplomski 2 izborni
19 Flauta diplomski 2 izborni
25 Klarinet diplomski 2 izborni
30 Violončelo diplomski 2 izborni
31 Viola diplomski 2 izborni
32 Violina diplomski 2 izborni
47 Saksofon prijediplomski 2 izborni
48 Saksofon diplomski 2 izborni
2 Flauta prijediplomski 4 izborni
4 Gitara prijediplomski 4 izborni
9 Klarinet prijediplomski 4 izborni
14 Violončelo prijediplomski 4 izborni
15 Viola prijediplomski 4 izborni
16 Violina prijediplomski 4 izborni
47 Saksofon prijediplomski 4 izborni
2 Flauta prijediplomski 6 izborni
4 Gitara prijediplomski 6 izborni
9 Klarinet prijediplomski 6 izborni
14 Violončelo prijediplomski 6 izborni
15 Viola prijediplomski 6 izborni
16 Violina prijediplomski 6 izborni
47 Saksofon prijediplomski 6 izborni
2 Flauta prijediplomski 8 izborni
4 Gitara prijediplomski 8 izborni
9 Klarinet prijediplomski 8 izborni
10 Kompozicija prijediplomski 8 izborni
14 Violončelo prijediplomski 8 izborni
15 Viola prijediplomski 8 izborni
16 Violina prijediplomski 8 izborni
47 Saksofon prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja