Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Solfeggio A I

Šifra:
100905
Kratica:
UAT001
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Davorka Radica

Izvođači:

prof. dr. sc. Davorka Radica (P)

Opis predmeta:
Solfeggio je predmet iz skupine glazbeno-teorijskih predmeta koji predstavlja temelj, ne samo svladavanja teorijskih glazbenih disciplina, nego i cjelokupnog glazbenog obrazovanja, budući da su njegovi ciljevi i zadaci usmjereni najprije ka slušnom usvajanju glazbenih pojmova, a onda i složenijih glazbenih "struktura" s obzirom na horizontalni i vertikalni aspekt artikulacije glazbenih komponenti. Aktivno vladanje takvim glazbenim "vokabularom", temelj je razumijevanja glazbenog govora i preduvjet analitičkom pristupu umjetničkom glazbenom djelu. Solfeggio A I, glazbeni je predmet usredotočen na usvajanje temeljnih slušnih i teorijskih znanja i vještina, od ljestvica, intervala, kvintakorda i njihovih obrata do usvajanja osnovnih tonalitetnih značajki kao polazišta gradnje intonacije i ritma. Diktati, kao najvažniji način rada odnose se na: -jednoglasne diktate (dijatonski diktati s naglaskom na razloženim, lineariziranim akordima - kvintakordima glavnih stupnjeva te alteriranim tonovima u neakordnom značenju); - dvoglasne diktate (pojednostavljeni oblik svojevrsne "melodije" i "pratnje"); - troglasne diktate (naglašeno homofoni primjeri tijesno postavljenog troglasja s jasno naznačenim harmonijskim funkcijama tonaliteta). Pjevanje se odnosi na: -pjevanje intervalskih etida; -pjevanje zadanih primjera s naglaskom na lineariziranim akordima, nositeljima tonalitetnih funkcija; -pjevanje "prima vista" primjera iz razdoblja glazbenog baroka i klasike (jednoglasno, dvoglasno i troglasno). Ritamske vježbe parlatto se odnose na: - izvođenje ritamskih parlatto vježbi u violinskom i bas ključu te u starim ključevima i njihovim kombinacijama.
Obavezna literatura:

1. Beata Devčić, Etide za Solfeggio

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja