Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Solfeggio A II

Šifra:
100906
Kratica:
UAT101
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Davorka Radica

Izvođači:

prof. dr. sc. Davorka Radica (P)

Opis predmeta:
Sadržaj predmeta Solfeggio A II odnosi se na utvrđivanje i daljnje proširivanje tonalitetnih temelja za usvajanje intonacije i ritma. Diktati se odnose na: - jednoglasne diktate (izrazito dijatonski primjeri s alteriranim tonovima u neakordnom značenju te početak njihovog razumijevanja u akordnom smislu kao sekundarnih dominanti, uklona i modulacija u bliske tonalitete); - dvoglasne diktate (izrazitije primjere melodijsko-ritamske komplementarnosti); - troglasne diktate (homofoni primjeri u tijesnom i širokom slogu i s izrazitim tonalitetnim značajkama). Pjevanje se odnosi na: - pjevanje intervalskih etida; - pjevanje zadanih primjera tonaliteta s više predznaka i s alteracijama u neakordnom smislu. - pjevanje prima vista primjera iz razdoblja glazbenog baroka i klasike. Ritamske parlatto primjere: - čitanje ritamskih parlatto vježbi u starim ključevima.
Preduvjeti za upis predmeta:

Solfeggio A I (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Solfeggio A I (položen)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 2 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja