Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Solfeggio A II

Kratica:
UAT101
Opterećenje:
30(SG1)
Nositelji:

prof. dr. sc. Davorka Radica

Izvođači:
Opis predmeta:
Sadržaj predmeta Solfeggio A II odnosi se na utvrđivanje i daljnje proširivanje tonalitetnih temelja za usvajanje intonacije i ritma. Diktati se odnose na: - jednoglasne diktate (izrazito dijatonski primjeri s alteriranim tonovima u neakordnom značenju te početak njihovog razumijevanja u akordnom smislu kao sekundarnih dominanti, uklona i modulacija u bliske tonalitete); - dvoglasne diktate (izrazitije primjere melodijsko-ritamske komplementarnosti); - troglasne diktate (homofoni primjeri u tijesnom i širokom slogu i s izrazitim tonalitetnim značajkama). Pjevanje se odnosi na: - pjevanje intervalskih etida; - pjevanje zadanih primjera tonaliteta s više predznaka i s alteracijama u neakordnom smislu. - pjevanje prima vista primjera iz razdoblja glazbenog baroka i klasike. Ritamske parlatto primjere: - čitanje ritamskih parlatto vježbi u starim ključevima.
Preduvjeti za upis predmeta:

Solfeggio A I (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Solfeggio A I (položen)

Legenda

  • SG1 - Skupna glazbena predavanja 1