Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Solfeggio A III

Šifra:
100907
Kratica:
UAT201
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Davorka Radica

Izvođači:

prof. dr. sc. Davorka Radica (P)

Opis predmeta:
Sadržaj predmeta Solfeggio A III u najopćenitijem smislu obuhvaća modulacije kao vještinu intonacijske promjene tonalitetnog središta odnosno promjene tonalitetne orijentacije. Diktati podrazumijevaju: - jednoglasne diktate (promjene tonalitetne orijentacije u dugim vremenskim razmacima, usredotočenje na modulacijski prijelaz); - dvoglasne diktate (polifono dvoglasje u jednom tonalitetu); - troglasni diktati (homofono troglasje s jasnim tonalitetnim funkcijama i s početkom osamostaljivanja jedne melodijaske dionice). pjevanje podrazumijeva: - pjevanje intervalskih etida; - pjevanje zadanih primjera s modulacijama u duljim vremenskim razmacima; - pjevanje prima vista primjera iz razdoblja glazbenog baroka, klasike i rane romantike. Parlatto vježbe: - čitanje parlatto ritamskih primjera u starim ključevima i u složenim mjerma; Slušna glazbena analiza: - stvaranje zvučne proedodžbe vizualnog notnog predloška jednostavnijih glazbenih faktura.
Preduvjeti za upis predmeta:

Solfeggio A II (položen)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 3 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja