Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Solfeggio A IV

Šifra:
100908
Kratica:
UAT301
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Davorka Radica

Izvođači:

prof. dr. sc. Davorka Radica (P)

Opis predmeta:
Sadržaj predmeta Solfeggio A IV obuhvaća sljedeće: Diktate: - jednoglasni (primjeri s modulacijama u kraćim vremenskim razmacima); - dvoglasni ( polifoni primjeri s modulacijama); - troglasni (harmonijska polifonija s jasnim tonalitetnim uporištima). Pjevanje: - intervalske etide; - zadani primjeri s modulacijama u kratkim vremenskim razmacima; - prima vista primjeri iz glazbene literature iz razdoblja glazbenog baroka, klasike i rane romantike. Parlatto: - čitanje parlatto ritamskih vježbi u straim ključevima i složenim mjerama. Slušna glazbena analiza: - stvaranje zvučne predodžbe vizualno predočenog notnog teksta jednostavnije glazbene fakture.
Preduvjeti za upis predmeta:

Solfeggio A III (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Solfeggio A III (položen)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 4 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja