Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Talijanski jezik I

Šifra:
100978
Kratica:
UAH007
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(V)
Nositelji:

prof. dr. sc. Magdalena Nigoević

Izvođači:

prof. dr. sc. Magdalena Nigoević (P)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta Usvajanje i razvijanje osnova talijanskog jezika i gramatike. Početno razvijanje vještina pisanja i čitanja teksta na stranom jeziku te početno svladavanje vještine izražavanja na stranom jeziku na nivou A1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
Obavezna literatura:

1. Mezzardi, M.; Balboni, E. P. (2003). Rete 1. Corso multimediale d'italiano per stranieri. Perugia: Guerra (Unita' 1-6). Canepari, L.; Giovannelli, B.; Viario, G. (2001). Arie antiche: con trascrizione fonetica per lo studio del canto. Perugia: Guerra (uvodno poglavlje).

Preporučena literatura:

2. Bedogni, U.; Ardolini, F. (2004) Dizionario dell'uso dei verbi italiani. Perugia: Guerra. Colorni E. (1996). Singer's Italian: A Manual of Diction and Phonetics. New York: Schrimer Books. Deanović M.;Jernej, J. (1993). Hrvatsko-talijanski rječnik. Zagreb: Školska knjiga. Deanović, M.; Jernej, J. (1998). Talijansko-hrvatski rječnik. Zagreb: Školska knjiga. Guida, P.; Martina, M. (2006). Esercitarsi con la grammatica, livello elementare A1-A2. Perugia: Guerra. Jernej, J. (2001). Talijanska konverzacijska gramatika. Zagreb: Školska knjiga. Zingarelli, N. (2005), Lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana. Bologna: Zanichelli. Razni autentični materijali iz područja talijanske kulture i glazbene umjetnosti uključujući tiskane i elektroničke izvore.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Flauta prijediplomski 1 izborni
4 Gitara prijediplomski 1 izborni
5 Glasovir prijediplomski 1 izborni
9 Klarinet prijediplomski 1 izborni
13 Solo pjevanje prijediplomski 1 obavezni
14 Violončelo prijediplomski 1 izborni
15 Viola prijediplomski 1 izborni
16 Violina prijediplomski 1 izborni
19 Flauta diplomski 1 izborni
20 Gitara diplomski 1 izborni
21 Glasovir diplomski 1 izborni
25 Klarinet diplomski 1 izborni
30 Violončelo diplomski 1 izborni
31 Viola diplomski 1 izborni
32 Violina diplomski 1 izborni
47 Saksofon prijediplomski 1 izborni
48 Saksofon diplomski 1 izborni
2 Flauta prijediplomski 3 izborni
4 Gitara prijediplomski 3 izborni
9 Klarinet prijediplomski 3 izborni
14 Violončelo prijediplomski 3 izborni
15 Viola prijediplomski 3 izborni
16 Violina prijediplomski 3 izborni
47 Saksofon prijediplomski 3 izborni
2 Flauta prijediplomski 5 izborni
4 Gitara prijediplomski 5 izborni
5 Glasovir prijediplomski 5 izborni
9 Klarinet prijediplomski 5 izborni
14 Violončelo prijediplomski 5 izborni
15 Viola prijediplomski 5 izborni
16 Violina prijediplomski 5 izborni
47 Saksofon prijediplomski 5 izborni
2 Flauta prijediplomski 7 izborni
4 Gitara prijediplomski 7 izborni
5 Glasovir prijediplomski 7 izborni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 7 izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 7 izborni
9 Klarinet prijediplomski 7 izborni
10 Kompozicija prijediplomski 7 izborni
14 Violončelo prijediplomski 7 izborni
15 Viola prijediplomski 7 izborni
16 Violina prijediplomski 7 izborni
47 Saksofon prijediplomski 7 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe