Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Tradicijska glazba Dalmacije II

Šifra:
101010
Kratica:
UAMA02
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Vedrana Milin Ćurin

Izvođači:

Mirko Jankov, mag. paed. (P)

izv. prof. dr. sc. Vedrana Milin Ćurin (P)

Opis predmeta:
Usvajanje znanja i vještina vezanih uz teorijska i praktična znanja o tradicijskoj glazbenoj praksi Dalmacije specifično klapskog pjevanja. Postanak i povijesni razvoj klapskog pjevanja. Vokalne odlike klapskog pjevanja. Tradicijska i novokomponirana klapska pjesma. Harmonizacija tradicijskih klapskih napjeva. Festival dalmatinskih klapa u Omišu.
Obavezna literatura:

Buble, Nikola (1999): Dalmatinska klapska pjesma

Milin Ćurin, Vedrana (2016): Žene u klapskom pjevanju

Ćaleta, Joško (2004): Klapsko pjevanje i ča-val - mediteranska dimenzija popularne glazbe u Hrvatskoj

Buble, Nikola (1986): Vokalna folklorna glazba Trogira i Donjih Kaštela, II. sv.

Milin Ćurin, Vedrana (1996): Narodna glazba u općeobrazoj školi na primjeru klapske pjesme

Ishodi učenja:

1. Navesti odlike dalmatinske klapske pjesme i klapskog pjevanja;

2. Prepoznati i analizirati odslušane glazbene primjere;

3. Objasniti specifičnosti harmonizacije tradicijskih napjeva;

4. Primijeniti stečena znanja i vještine na pedagoški rad u školi.

Preduvjeti za upis predmeta:

Tradicijska glazba Dalmacije I (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Tradicijska glazba Dalmacije I (položen)

Legenda

  • P - Predavanja