Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u povijest umjetnosti 1

Kratica:
UAP00S
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

dr. sc. Danijela Matetić-Poljak, v. pred.

Izvođači:
Opis predmeta:
Kolegij Uvod u povijest umjetnosti 1 ima za cilj upoznati studente s temeljnom terminologijom vezanoj uz likovne umjetnosti, osposobiti ih za samostalnu analizu i kritičko vrednovanje likovnog djela kako bi mogli dovesti u korelaciju djela likovne i glazbene umjetnosti. Nakon položenog kolegija student će: 1. usvojiti osnovnu terminologiju vezanu uz pojedine grane likovnih umjetnosti 2. znati analizirati likovno djelo uz primjenu osnovne terminologije 3. razlikovati formalistički i kontekstualni pristup djelu 4. znati osnovne karakteristike povijesnih razdoblja predviđenih programom 5. znati dovesti djela likovne umjetnosti u korelaciju s djelima glazbene umjetnosti
Obavezna literatura:

1. M. Jakubin, Likovni jezik i likovne tehnike temeljni pojmovi, Zagreb 1999. J. Damjanov Likovna umjetnost 1, Zagreb 1998. T. Marasović, Kulturna baština 1, Split 2002.

Preporučena literatura:

2. H.W.Janson, A. F. Janson,Povijest umjetnosti , Varaždin 2003.(odabrana poglavlja)

Legenda

  • P - Predavanja