Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u povijest umjetnosti 1

Šifra:
101057
Kratica:
UAP00S
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Daniela Matetić-Poljak

Izvođači:

doc. dr. sc. Daniela Matetić-Poljak (P)

Opis predmeta:
Kolegij Uvod u povijest umjetnosti 1 ima za cilj upoznati studente s temeljnom terminologijom vezanoj uz likovne umjetnosti, osposobiti ih za samostalnu analizu i kritičko vrednovanje likovnog djela kako bi mogli dovesti u korelaciju djela likovne i glazbene umjetnosti. Nakon položenog kolegija student će: 1. usvojiti osnovnu terminologiju vezanu uz pojedine grane likovnih umjetnosti 2. znati analizirati likovno djelo uz primjenu osnovne terminologije 3. razlikovati formalistički i kontekstualni pristup djelu 4. znati osnovne karakteristike povijesnih razdoblja predviđenih programom 5. znati dovesti djela likovne umjetnosti u korelaciju s djelima glazbene umjetnosti
Obavezna literatura:

1. M. Jakubin, Likovni jezik i likovne tehnike temeljni pojmovi, Zagreb 1999. J. Damjanov Likovna umjetnost 1, Zagreb 1998. T. Marasović, Kulturna baština 1, Split 2002.

Preporučena literatura:

2. H.W.Janson, A. F. Janson,Povijest umjetnosti , Varaždin 2003.(odabrana poglavlja)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Flauta prijediplomski 1 izborni
4 Gitara prijediplomski 1 izborni
5 Glasovir prijediplomski 1 izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 1 obavezni
9 Klarinet prijediplomski 1 izborni
10 Kompozicija prijediplomski 1 obavezni
13 Solo pjevanje prijediplomski 1 izborni
14 Violončelo prijediplomski 1 izborni
15 Viola prijediplomski 1 izborni
16 Violina prijediplomski 1 izborni
19 Flauta diplomski 1 izborni
20 Gitara diplomski 1 izborni
25 Klarinet diplomski 1 izborni
30 Violončelo diplomski 1 izborni
31 Viola diplomski 1 izborni
32 Violina diplomski 1 izborni
47 Saksofon prijediplomski 1 izborni
48 Saksofon diplomski 1 izborni
2 Flauta prijediplomski 3 izborni
4 Gitara prijediplomski 3 izborni
5 Glasovir prijediplomski 3 izborni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 3 obavezni
9 Klarinet prijediplomski 3 izborni
13 Solo pjevanje prijediplomski 3 izborni
14 Violončelo prijediplomski 3 izborni
15 Viola prijediplomski 3 izborni
16 Violina prijediplomski 3 izborni
47 Saksofon prijediplomski 3 izborni
2 Flauta prijediplomski 5 izborni
4 Gitara prijediplomski 5 izborni
5 Glasovir prijediplomski 5 izborni
9 Klarinet prijediplomski 5 izborni
13 Solo pjevanje prijediplomski 5 izborni
14 Violončelo prijediplomski 5 izborni
15 Viola prijediplomski 5 izborni
16 Violina prijediplomski 5 izborni
47 Saksofon prijediplomski 5 izborni
2 Flauta prijediplomski 7 izborni
4 Gitara prijediplomski 7 izborni
5 Glasovir prijediplomski 7 izborni
9 Klarinet prijediplomski 7 izborni
13 Solo pjevanje prijediplomski 7 izborni
14 Violončelo prijediplomski 7 izborni
15 Viola prijediplomski 7 izborni
16 Violina prijediplomski 7 izborni
47 Saksofon prijediplomski 7 izborni

Legenda

  • P - Predavanja