Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u povijest umjetnosti 2

Kratica:
UAP10S
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

dr. sc. Danijela Matetić-Poljak, v. pred.

Izvođači:

dr. sc. Danijela Matetić-Poljak, v. pred. (P)

Opis predmeta:
Kolegij Uvod u povijest umjetnosti 2 sadrži pregled povijesti umjetnosti od etrušćanske umjetnosti preko stilskih razdoblja i pravaca do kraja XX. stoljeća na području Europe i Mediterana. Nastavni sadržaj ima za cilj stjecanje temeljnih znanja o stilskim razdobljima i pravcima u navedenom razdoblju, razumijevanje njihova slijeda i upoznavanje sa specifičnostima hrvatske likovne baštine, njenom mjestu i značenju u širem europskom i mediteranskom kontekstu. Nakon položenog kolegija student će moći: 1. Razlikovati osnovna stilska razdoblja i pravce 2. Razumjeti slijed i geografsku rasprostranjenost stilskih razdoblja 3. Prepoznati na najreprezentativnijim djelima karakteristike osnovnih stilskih razdoblja i pravaca 4. Okvirno odrediti kojem stilskom razdoblju pripada pojedino djelo 5. Analizirati i opisati djelo uz primjenu stručne terminologije
Obavezna literatura:

1. T. Marasović, Kulturna baština 1 ,Split 2001. T. Marasović, Kulturna baština 2 ,Split 2001. M. Pelc, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Zagreb 2012.

Preporučena literatura:

2. H. W. Janson, A. F. Janson,Povijest umjetnosti, Varaždin 2003.(odabrana poglavlja)

Preduvjeti za upis predmeta:

Uvod u povijest umjetnosti 1 (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Uvod u povijest umjetnosti 1 (položen)

Legenda

  • P - Predavanja