Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u povijest umjetnosti 2

Šifra:
101058
Kratica:
UAP10S
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Daniela Matetić-Poljak

Izvođači:

doc. dr. sc. Daniela Matetić-Poljak (P)

Opis predmeta:
Kolegij Uvod u povijest umjetnosti 2 sadrži pregled povijesti umjetnosti od etrušćanske umjetnosti preko stilskih razdoblja i pravaca do kraja XX. stoljeća na području Europe i Mediterana. Nastavni sadržaj ima za cilj stjecanje temeljnih znanja o stilskim razdobljima i pravcima u navedenom razdoblju, razumijevanje njihova slijeda i upoznavanje sa specifičnostima hrvatske likovne baštine, njenom mjestu i značenju u širem europskom i mediteranskom kontekstu. Nakon položenog kolegija student će moći: 1. Razlikovati osnovna stilska razdoblja i pravce 2. Razumjeti slijed i geografsku rasprostranjenost stilskih razdoblja 3. Prepoznati na najreprezentativnijim djelima karakteristike osnovnih stilskih razdoblja i pravaca 4. Okvirno odrediti kojem stilskom razdoblju pripada pojedino djelo 5. Analizirati i opisati djelo uz primjenu stručne terminologije
Obavezna literatura:

1. T. Marasović, Kulturna baština 1 ,Split 2001. T. Marasović, Kulturna baština 2 ,Split 2001. M. Pelc, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Zagreb 2012.

Preporučena literatura:

2. H. W. Janson, A. F. Janson,Povijest umjetnosti, Varaždin 2003.(odabrana poglavlja)

Preduvjeti za upis predmeta:

Uvod u povijest umjetnosti 1 (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Uvod u povijest umjetnosti 1 (položen)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Flauta prijediplomski 2 izborni
4 Gitara prijediplomski 2 izborni
5 Glasovir prijediplomski 2 izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 2 obavezni
9 Klarinet prijediplomski 2 izborni
10 Kompozicija prijediplomski 2 obavezni
13 Solo pjevanje prijediplomski 2 izborni
14 Violončelo prijediplomski 2 izborni
15 Viola prijediplomski 2 izborni
16 Violina prijediplomski 2 izborni
19 Flauta diplomski 2 izborni
20 Gitara diplomski 2 izborni
25 Klarinet diplomski 2 izborni
30 Violončelo diplomski 2 izborni
31 Viola diplomski 2 izborni
32 Violina diplomski 2 izborni
47 Saksofon prijediplomski 2 izborni
48 Saksofon diplomski 2 izborni
2 Flauta prijediplomski 4 izborni
4 Gitara prijediplomski 4 izborni
5 Glasovir prijediplomski 4 izborni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 4 obavezni
9 Klarinet prijediplomski 4 izborni
13 Solo pjevanje prijediplomski 4 izborni
14 Violončelo prijediplomski 4 izborni
15 Viola prijediplomski 4 izborni
16 Violina prijediplomski 4 izborni
47 Saksofon prijediplomski 4 izborni
2 Flauta prijediplomski 6 izborni
4 Gitara prijediplomski 6 izborni
5 Glasovir prijediplomski 6 izborni
9 Klarinet prijediplomski 6 izborni
13 Solo pjevanje prijediplomski 6 izborni
14 Violončelo prijediplomski 6 izborni
15 Viola prijediplomski 6 izborni
16 Violina prijediplomski 6 izborni
47 Saksofon prijediplomski 6 izborni
2 Flauta prijediplomski 8 izborni
4 Gitara prijediplomski 8 izborni
5 Glasovir prijediplomski 8 izborni
9 Klarinet prijediplomski 8 izborni
13 Solo pjevanje prijediplomski 8 izborni
14 Violončelo prijediplomski 8 izborni
15 Viola prijediplomski 8 izborni
16 Violina prijediplomski 8 izborni
47 Saksofon prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja