Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Dramaturgija III

Kratica:
UAU60G
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

dr. sc. Matko Botić, pred.

Izvođači:

dr. sc. Matko Botić, pred. (P, S)

Ishodi učenja:

1. Definirati dramaturgiju francuskog klasicizma, englesku dramu, 16. i 17. st. i njemačkog baroka

2. Analizirati drame autora navedenih razdoblja

3. Povezati temeljne pojmove dramaturgije s novostečenim znanjima

4. Povezati stečena teorijska znanja s praktičnim radom

5. Koristiti i primijeniti stečeno znanje prilikom analize umjetničkog djela.

6. Kreativno djelovati u interdisciplinarnom projektu.

7. Povezati stečena teorijska znanja iz dramaturgije s praktičnim radom.

8. Prepoznati utjecaje filozofije na dramsko pismo.

Preduvjeti za upis predmeta:

Dramaturgija II (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar