Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Engleski jezik I

Kratica:
UAU00A
Opterećenje:
15(P) + 15(SJ)
Nositelji:

Katarina Perišić-Lelić, pred.

Izvođači:

Katarina Perišić-Lelić, pred. (P, SJ)

Opis predmeta:
Kolegij se izvodi u obliku predavanja i seminara (15+15), a za cilj ima osposobljavanje studenata za komunikacijsku kompetenciju na specijalističkom području struke, s ciljnom razinom postignuća CEF-ovog nezavisnog korisnika (Independent User B2) Razvijanjem osnovnih jezičnih vještina kolegij ima za ciljeve i: - sustavno usvajanje važnijih gramatičkih struktura stranog jezika, osobito onih koje se učestalo javljaju u jeziku struke - proširenje i obogaćivanje vokabulara čitanjem, slušanjem, razumijevanjem govorom i interpretacijom odabranih stručnih tekstova - razvijanje tehnike čitanja teksta na temelju autentičnih tekstova - osposobljavanje za opisivanje i izražavanje osobnih stavova prema vizualnim I auditivnim uzorcima kaoI I diskusiju na zadanu temu - razvijanje strategija učenja I osposobljavanje studenata za samostalni rad - osposobljavanje za samostalno služenje stručnom literaturom na stranom jeziku. - razvijanje kritičkog razmišljanja - ispreplitanje interkulturalnog i situacijskog učenja u kontekstu, govornih činova, sredstava i različitih vrsta tekstova - upoznavanje s kulturnim normama govora i ponašanja anglofonih zemalja
Obavezna literatura:

Maria Luz Arroyo (2010): English for Art and Humanities: A dynamic course for Professional and Personal Development

Larry Moss (2005): The Intent to Live: Achieving Your True Potential as an Actor

Michael Shurtleff (1980): Audition

Isaac Butler (2022): The Method: How the Twentieth Century Learned to Act

Kristin Linklater (2006): Freeing the Natural Voice: Imagery and Art in the Practice of Voice and Language

Preporučena literatura:

Uta Hagen (1973): Respect for Acting

Edward De Chazal, Sam McCarter (2012): Oxford EAP: A course in English for Academic Purposes

Marina Caldarone, Maggie Lloyd-Williams (2004): Actions: The Actors' Thesaurus

Patricia O'Connor (2019): Woe is I: The Grammarphobe's Guide to Better English in Plain English

Rodney Huddleston, Geoffrey K. Pullum (2005): A Student's Introduction to English Grammar

Ishodi učenja:

1. Koristiti i primijeniti stečeno znanje prilikom analize umjetničkog djela.

2. Opisati i definirati stilske značajke svakog povijesno-umjetničkog razdoblja.

3. Primjenjivati reflektivne i kritičke metode u formiranju vlastitih pretpostavki o književnim konceptima, poetici, književnoj vrijednosti i utjecaju ideologija i hegemonija na značenje i čitanje tekstova.

Legenda

  • P - Predavanja
  • SJ - Vježbe iz stranog jezika