Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Engleski jezik II

Kratica:
UAU10A
Opterećenje:
15(P) + 15(SJ)
Nositelji:

Katarina Perišić-Lelić, pred.

Izvođači:

Katarina Perišić-Lelić, pred. (P, SJ)

Opis predmeta:
Nastava se izvodi u obliku predavanja i seminara, a kolegij za cilj ima daljnje osposobljavanje studenata za komunikacijsku kompetenciju na specijalističkom području struke, s ciljnom razinom postignuća CEF-ovog nezavisnog korisnika Independent User B2. Utvrđivanje i proširivanje jezične kompetencije daljnjom obradom temeljnih jezičnih struktura te gramatičkih jedinica koje su svojstvene jeziku struke. Korištenje autentičnih tekstova te filmova za razvijanje vještina čitanja, slušanja, pisanja i prevođenja s naglaskom na akademskom kontekstu
Obavezna literatura:

Maria Luz Arroyo (2010): English for Art and Humanities: A dynamic course for Professional and Personal Development

Stella Adler (2000): The Art of Acting

William Esper, Damon DiMarco, David Mamet (2008): The Actor's Art and Craft: William Esper Teaches the Meisner Technique

Kristin Linklater (2006): Freeing the Natural Voice: Imagery and Art in the Practice of Voice and Language

Preporučena literatura:

Marina Caldarone, Maggie Lloyd-Williams (2004): Actions: The Actors' Thesaurus

Michael Swan (2017): Practical English Usage

Edward De Chazal, Sam McCarter (2012): Oxford EAP: A course in English for Academic Purposes

Ishodi učenja:

1. Koristiti i primijeniti stečeno znanje prilikom analize umjetničkog djela.

2. Opisati i definirati stilske značajke svakog povijesno-umjetničkog razdoblja.

3. Primjenjivati reflektivne i kritičke metode u formiranju vlastitih pretpostavki o književnim konceptima, poetici, književnoj vrijednosti i utjecaju ideologija i hegemonija na značenje i čitanje tekstova.

Preduvjeti za upis predmeta:

Engleski jezik I (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Engleski jezik I (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • SJ - Vježbe iz stranog jezika