Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Engleski jezik IV

Kratica:
UAU30A
Opterećenje:
15(P) + 15(SJ)
Nositelji:

Katarina Perišić-Lelić, pred.

Izvođači:

Katarina Perišić-Lelić, pred. (P, SJ)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je konsolidiranje temeljnih jezičnih struktura te gramatičkih jedinica s naglaskom na razvoju govornih vještina potrebnih u interaktivnoj komunikaciji na naprednom stupnju B2/C1. Kolegij posebnu pozornost posvećuje radu na stručnom leksiku (složenice, kolokacije, leksički skupovi), uz korištenje autentičnih tekstova te filmova za razvijanje vještina čitanja, slušanja, pisanja i prevođenja s naglaskom na akademskom kontekstu, čitanje u svrhu razumijevanja općenitog značenja teksta i detaljno čitanje u svrhu pronalaženja određene informacije, pisanje sažetaka stručnih tekstova uz isticanje ključnih riječi, istraživanje utjecaja kulturološkog aspekta jezika na jezik struke, izrada životopisa
Obavezna literatura:

Brian O'Neil (2009): Acting as a Business: Strategies for Success

Uta Hagen (1991): A Challenge for the Actor

Erika Fischer Lichte, Torsten Jost, Saskya Iris Jain (2020): Theatrical Speech Acts: Performing Language

Keith Johnstone (2018): Impro: Improvisation and the Theatre

Preporučena literatura:

Mark Foley, Diane Hall (2003): Advanced Learners' Grammar

Marina Caldarone, Maggie Lloyd-Williams (2004): Actions: The Actors' Thesaurus

Julie Moore, Richard Storton (2017): Oxford Academic Vocabulary Practice

Ishodi učenja:

1. Izraziti se govorno kroz razna stanja, emocije i aktivnosti koje uloga zahtijeva.

2. Prepoznati složene psihološke karakteristike i složene odnose unutar dramske strukture.

3. Prilagoditi svoj glas i govorni izraz različitim medijima (TV, radio, film).

4. Samostalno se govorno pripremiti na tekstu za grupni rad i stvaranje predstave.

Preduvjeti za upis predmeta:

Engleski jezik III (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Engleski jezik III (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • SJ - Vježbe iz stranog jezika