Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Gluma - Diplomski rad (samostalni rad studenta s mentorom) II

Kratica:
UAU901
Opterećenje:
50(DR) + 160(IDR) + 60(P)
Nositelji:

izv. prof. art. Goran Golovko, akad. red.

izv. prof. art. Bruna Bebić, akad. gl.

Izvođači:

Ana Marija Veselčić, mag.art. (DR, IDR)

Slavena Verić, mag.art. (DR, IDR)

Davor Pavić, mag. art. (DR, IDR)

Anja Ostojić, mag. art. (DR, IDR)

izv. prof. art. Goran Golovko, akad. red. (P)

doc. art. Petra Kovačić Botić (DR, IDR)

izv. prof. art. Bruna Bebić, akad. gl. (P)

Monika Vuco Carev (DR, IDR)

Opis predmeta:
1. Nove ili kombinatorne tehnike i stilovi (4P) 2. Metaforičnost, simbolika i stilizacije (3P) 3. Određivanje forme i stila predstave (6P) 4. Odgovornost glumca prema sebi i svijetu u kojem živi (4P) 5. Umjetnički izraz kao sredstvo društvenog djelovanja (4P) 6. Apstraktni oblici pokreta (4P) 7. Glumačke igre i improvizacije (na slobodnu ili zadanu temu) (5P) 8. Mentorske sugestije i korekcije (30P) 9. Glumački rad na monodrami "Moje kazalište" s podnaslovom po izboru studenta i u najkraćem trajanju od 50 minuta (u ovisnosti od složenosti materijala mentor može odobriti duo dramu ili skupnu predstavu) (210V)
Obavezna literatura:

1. Aristotel: O PJESNIČKOM UMIJEĆU, Z. Dukat, Zagreb, 1983. Artaud, Antonin: KAZALIŠTE I NJEGOV DVOJNIK, Hrvatski centar ITI - UNESCO, Zagreb, 2000. D'Amico, S.: POVIJEST DRAMSKOG TEATRA, Nakladni zavod MH, Zagreb, 1972. Diderot, D.: PARADOKS O GLUMCU, Zora, Zagreb, 1950. Gavella, dr. Branko: GLUMAC I KAZALIŠTE, Novi Sad, 1967. Craig, Edvard Gordon: O UMJETNOSTI KAZALIŠTA, Prolog, Zagreb, 1980. Stanislavski, K.S.: ETIKA, "L" Slobodna izdanja, Beograd Stanislavski, K.S.: MOJ ŽIVOT U UMJETNOSTI, Prolog, Zagreb, 1988.

Ishodi učenja:

1. Prepoznati teorijsko u praktičnome i obrnuto.

2. Valorizirati vlastitu izvedbu i biti fleksibilnan u osjetljivosti na kritiku drugih.

3. Elaborirati kreativni proces koji rezultira predstavom (monodramom).

4. Samostalno izvesti složenu dramsku strukturu.

5. Analizirati emocionalne, kognitivne i ponašajne aspekte ličnosti uloge.

6. Kreirati uloge prema emocionalnim, kogntivnim i ponašajnim akspektima karakternih stilova.

7. Osvijestiti vlastitu psihodimaniku ličnosti s obzirom na polaritete u ličnosti.

8. Povezati stečena teorijska znanja s praktičnim radom.

9. Primijeniti stečena znanja u svakodnevnom životu i u profesionalnom životu.

10. Uspostaviti povjerenje glumca i redatelja uz zadržavanje glumačke autonomije, poštovanje zajedničke vizije uz zadržavanje obostrane kreativnosti.

Preduvjeti za upis predmeta:

Gluma - Diplomski rad (samostalni rad studenta s mentorom) I (odslušan)

Gluma i režija na filmu i videu I (odslušan)

Povijest glume i režije (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Gluma i režija na filmu i videu II (položen)

Povijest glume i režije (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • IDR - Individualne dramske vježbe
  • DR - Ostale dramske vježbe