Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Gluma i režija na filmu i videu I

Kratica:
UAU80M
Opterećenje:
45(DR) + 45(P)
Nositelji:

red. prof. art. Slobodan Jokić, dipl.pol.

Izvođači:

red. prof. art. Slobodan Jokić, dipl.pol. (P)

Thomas Krstulović (DR)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je usvajanje znanja i tehnika podrobne analize scenarija u suradnji glumaca i redatelja na filmu. Alternative scenariju i režiji rezultata. Pripreme glumaca i pripreme redatelja za snimanje filma . Sposobnost analize filmova kroz mentorsku poduku. Glumačke i režijske tehnike i prakse imanente autorskom filmskom izražavanju kroz koje će student biti u stanju samosvijesno kao glumac, te u suradnji sa redateljem realizirati sebi svojstvenu filmsku ulogu. Konkretno izvedbeno praktično znanje glume i režije na filmu. Kreativno umjetničko znanje u koncipiranju i realizaciji režije glumaca na zadanom filmu. Specifični sadržaji u održavanju nastave: Superviziranje studentovog umjetničkog i profesionalnog rada. Mentorska poduka sa osvrtima i sugestijama na kreativni proces, izvedbu, concept filma, metode rada i estetiku glume. Čitanje i znanje literature. Od studenata se očekuje sudjelovanje u analizama i diskusiji. Praćenje i realizacija vježbi potrebnih za razvijanje praktičnih vještina u raznim elementima filmske produkcije.
Obavezna literatura:

Judith Weston (2003): The Film Directors Intuition

Judith Weston (1998): Directing Actors: Creating Memorable Performances for Film and Television

Ishodi učenja:

1. Praktično znanje o radu glumca i redatelja na analizi filmske scene kroz tekst scenarija i redateljsku kocepciju.

2. Praktično znanje o radu glumca i redatelja na analizi cjelokupnog scenarija kroz transformacijsku krivulju pojedinog karaktera i redateljsku kocepciju.

3. Upoznavanje s analizom cjeline pojedinog filma i njegovih sastavnih elemenata: fotografija, svjetlo, kostimi, rekviziti, scenografija, montaža, efekti, dizajn zvuka, glazba itd.

4. Analiza scenarija i tehnika potrebnih za cjelokupni glumački rad na filmu.

5. Razumijevanje redateljske upute na filmu na kratak, razumljiv i konzekventan način.

6. Upoznavanje sa psihološkim mehanizmima rada glumca i redatelja. Ponaosob usvajanje jezika dozvole za glumu umjesto jezika prinude prema glumcima.

7. Usvajanje tehnika rada glumca na filmu po metodi Judith Weston.

8. Analizirati emocionalne, kognitivne i ponašajne aspekte ličnosti uloge.

9. Imenovati tehnike rada glumca na filmu po metodi Judith Weston.

10. Predvidjeti interakciju vlastitog psihološkog polja i psihološkog polja uloge.

11. Prepoznati teorijsko u praktičnome i obrnuto.

12. Uspostaviti povjerenje glumca i redatelja uz zadržavanje glumačke autonomije, poštovanje zajedničke vizije uz zadržavanje obostrane kreativnosti.

Legenda

  • P - Predavanja
  • DR - Ostale dramske vježbe