Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Gluma - Lik i karakter I

Šifra:
100257
Kratica:
UAU201
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
9.0
Opterećenje:
55(V) + 50(V) + 45(P)
Nositelji:

doc. art. Petra Kovačić Botić

Izvođači:

doc. art. Petra Kovačić Botić (V, P)

doc. art. Olja Lozica, akad.dram. (V, P)

Monika Vuco Carev (V)

Opis predmeta:
1. Upućivanje u znanja o liku (9P+10V) 2. Prepoznavanje razlika među karakterima (9P+15V) 3. Kreiranje dramskih etida na temu imitacije (10V) 4. Kreiranje dramskih etida sastavljenih od nekoliko postupaka koji jasno ocrtavaju određeni karakter (10V) 5. Odabir monologa iz dramske literature i čitaće probe (5P+10V) 6. Identifikacija općih pokretačkih sila kao temeljnih unutrašnjih određenja dramskih lica (7P+10V) 7. Otkrivanje individualnih karakteristika ljudi i utjecaj tih karakteristika na izbor radnji i način njihovog izvršenja (7P+10V) 8. Organiziranje partiture radnji na nivou lika (4P+15V) 9. Stvaranje metoda za igranje lika (4P+15V)
Obavezna literatura:

1. Denis, En: ARTIKULIRANO TIJELO, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, 1997. Barba, E i Savarese.: TAJNA UMETNOST GLUMCA, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, 1996. Gavella, dr Branko: GLUMAC I KAZALIŠTE, Novi Sad, 1967. Stanislavski, K.S.: ETIKA, "L" Slobodna izdanja, Beograd Stanislavski, K.S.: MOJ ŽIVOT U UMJETNOSTI, Prolog, Zagreb, 1988. Stanislavski, K.S.: RAD GLUMCA NA SEBI II, Prolog, Zagreb, 1991. Stanislavski, K.S.: SUSTAV, ili RAD GLUMCA NA SEBI I, Prolog, Zagreb, 1989.

Ishodi učenja:

1. Donositi samostalne umjetničke izbore u kreiranju uloga.

2. Izraziti se govorno kroz razna stanja, emocije i aktivnosti koje uloga zahtijeva.

3. Koristiti tijelo u glumačkoj ekspresiji, usvojene kreativne tehnike i znanja.

4. Prepoznati složene psihološke karakteristike i složene odnose unutar dramske strukture.

Preduvjeti za upis predmeta:

Gluma - Radnja II (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe