Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Gluma - Radnja I

Šifra:
100259
Kratica:
UAU001
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
8.0
Opterećenje:
75(V) + 45(P)
Nositelji:

doc. art. Olja Lozica, akad.dram.

Izvođači:

doc. art. Petra Kovačić Botić (V)

doc. art. Olja Lozica, akad.dram. (P)

Monika Vuco Carev (V)

Opis predmeta:
1. Stvaranje teorijskog temelja za upoznavanje osnovnih elemenata glume (6P) 2. Scenska realizacija ustanovljenih elemenata (6V) 3. Odučavanje od ranijih "iskustava" i gotovih rješenja (3P+3V) 4. Oslobađanje od psihofizičke napetosti (2P+5V) 5. Otkrivanje mogućih problema u pokretu, glasu i govoru, otklanjanje istih i unapređivanje mogućnosti (2P+5V) 6. Razvijanje osjećaja za scenski prostor i vrijeme (4P+4V) 7. Razvijanje osjećaja za ritam i partnerstvo na sceni (4P+7V) 8. Pokretanje tjelesnog, emotivnog i mentalnog pamćenja (2P+5V) 9. Osvještavanje i pokretanje osjetila, kreativnosti i intuicije (2P+5V) 10. Razvijanje svijesti o radnji na primjerima iz svakodnevnog života i korištenje istih unutar scenskog prostora kreirajući male dramske forme (4P+10V) 11. Razvijanje koncentracije i usmjeravanja pažnje na određenu radnju, te razvijanje preciznosti u izvršavanju radnji (4P+5V) 12. Stvaranje i razvijanje dramskog odnosa između vršitelja radnji unutar zadane etide (6P+10V) 13. Razvijanje senzomotorne koordinacije kako bi se kompletan organizam aktivirao i osposobio za akciju (2P+4V) 14. Rad na spontanom, iskrenom i istinitom vršenju radnji na sceni, u suglasnosti s vlastitim organskim procesima i u svoje ime (4P+6V)
Obavezna literatura:

1. Branko Gavella: Glumac i kazalište K. S. Stanislavski: Rad glumca na sebi E. G. Craig: O umjetnosti kazališta

Ishodi učenja:

1. Glazbeno surađivati u skupnom muziciranju.

2. Istražiti narativne stilove i stilizacije.

3. Izraziti se improvizacijom.

4. Koristiti tijelo u glumačkoj ekspresiji, usvojene kreativne tehnike i znanja.

5. Organizirati koncentracijske i fizičke vježbe pred pokus.

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe