Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatski jezik s fonetikom I

Šifra:
100310
Kratica:
UAU008
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
1.5
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković

Izvođači:

prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković (P, S)

Ishodi učenja:

1. Izraziti se improvizacijom.

2. Koristiti i primijeniti stečeno znanje prilikom analize umjetničkog djela.

3. Samostalno se govorno pripremiti na tekstu za grupni rad i stvaranje predstave.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminari