Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest drame i kazališta I

Kratica:
UAU006
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

dr. sc. Matko Botić, pred.

Izvođači:

dr. sc. Matko Botić, pred. (P, S)

Opis predmeta:
1. Antičko kazalište; geneza grčke tragedije, organska trilogija, razdoblja čovjekove pred-povijesti (od rituala i obreda i drugih oblika igre do drame) (5P+5S) 2. Antički kazališni prostori (2P+2S) 3. Eshil, Sofoklo, Euripid (8P+8S)
Obavezna literatura:

1. 1. Aristotel: Nauk o pjesničkom umijeću (prev. M. Kuzmić), 1912, 1972; ili Z. Dukat, Zagreb 1983. 2. Batušić, Nikola: Povijest hrvatskog kazališta, Zagreb, 1978. 3. Batušić, Nikola: Uvod u teatrologiju, Zagreb, 1978. 4. D. Amico, Silvio: Povijest dramskog teatra (prev. F. Čale) Zagreb, 1972. 5. Lešić, Zdenko: Teorija drame kroz stoljeća, Sarajevo 1977. (sv. I) 6. Melchinger, Siegfried: Povijest političkog kazališta (prev. V. Flalaker) Zagreb 1989. 7. Novak, Prosperov Slobodan - Lisac, Josip: Hrvatska drama do narodnog preporoda, sv. I, Split 1985. 8. A. Lesky, Povijest grčke književnosti, Zagreb, 2002.

Ishodi učenja:

1. Identificirati morfološke i tipološke karakteristike umjetničkih epoha.

2. Koristiti i primijeniti stečeno znanje prilikom analize umjetničkog djela.

3. Opisati i definirati stilske značajke svakog povijesno-umjetničkog razdoblja.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar