Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest drame i kazališta II

Kratica:
UAU106
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

dr. sc. Matko Botić, pred.

Izvođači:

dr. sc. Matko Botić, pred. (P, S)

Opis predmeta:
1. Osnovna obilježja antičke komedije (4P+4S) 2. Grčki komediografi (3P+3S) 3. Rimsko kazalište i tragedija (5P+5S) 4. Rimski komediografi (3P+3S)
Obavezna literatura:

1. 1. Aristotel: Nauk o pjesničkom umijeću (prev. M. Kuzmić), 1912, 1972; ili Z. Dukat, Zagreb 1983. 2. Batušić, Nikola: Povijest hrvatskog kazališta, Zagreb, 1978. 3. Batušić, Nikola: Uvod u teatrologiju, Zagreb, 1978. 4. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište, Dani hvarskog kazališta,sv. II, Split, 1985. 5. Povijest svjetske književnosti, (Liber-Mladosti), sv. 2, Zagreb, 1977.

Ishodi učenja:

1. Identificirati morfološke i tipološke karakteristike umjetničkih epoha.

2. Koristiti i primijeniti stečeno znanje prilikom analize umjetničkog djela.

3. Opisati i definirati stilske značajke svakog povijesno-umjetničkog razdoblja.

Preduvjeti za upis predmeta:

Povijest drame i kazališta I (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Povijest drame i kazališta I (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar