Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest drame i kazališta III

Šifra:
100714
Kratica:
UAU206
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

dr. sc. Matko Botić, pred.

Izvođači:

dr. sc. Matko Botić, pred. (P, S)

Opis predmeta:
1. Srednjovjekovno kazalište - osnovne odrednice (3P+3S) 2. Odlike scenskog prostora i izvedbe u srednjem vijeku (3P+3S) 3. Mirakul, moralitet, misterij i farsa (3P+3S) 4. Sakralno i profano kazalište (3P+3S) 5. Poetika srednjovjekovne drame (3P+3S)
Obavezna literatura:

1. 1. Batušić, Nikola: Povijest hrvatskog kazališta, Zagreb, 1978. 2. Batušić, Nikola: Uvod u teatrologiju, Zagreb, 1978. 3. D.Amico, Silvio: Povijest dramskog teatra (prev. F. Čale) Zagreb, 1972. 4. Lešić, Zdenko: Teorija drame kroz stoljeća, Sarajevo 1977. (sv. I) 5. Povijest svjetske književnosti, (Liber-Mladosti), sv. 2, Zagreb, 1977. 6. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište, Dani hvarskog kazališta,sv. II, Split, 1985.

Ishodi učenja:

1. Imenovati pojmove srednjovjekovnog kazališta

2. Analizirati srednjovjekovne drame na temelju stečenih znanja

3. Povezati srednjovjekovnu dramu sa suvemenim kontekstom

4. Primijeniti stečena znanja u praksi

5. Identificirati morfološke i tipološke karakteristike umjetničkih epoha.

6. Koristiti i primijeniti stečeno znanje prilikom analize umjetničkog djela.

7. Opisati i definirati stilske značajke svakog povijesno-umjetničkog razdoblja.

Preduvjeti za upis predmeta:

Povijest drame i kazališta II (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminari