Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest drame i kazališta IV

Kratica:
UAU306
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

dr. sc. Matko Botić, pred.

Izvođači:

dr. sc. Matko Botić, pred. (P)

Opis predmeta:
1. Temeljna obilježja renesanse (društveno-politička pozadina, scenski prostori, načini izvedbe, izvođači, temeljna dramska djela i njihovi autori) (3P+2S) 2. Shakespeare (4P+4S) 3. Commedia dell' arte (2P+3S) 4. Hrvatsko renesansno kazalište (1P+1S) 5. Kazališni klasicizam (klasicistička poetika, organizacija i arhitektura kazališta) (2P+1S) 6. Francuski klasicistički autori (3P+4S)
Obavezna literatura:

1. 1. Batušić, Nikola: Povijest hrvatskog kazališta, Zagreb, 1978. 2. Batušić, Nikola: Uvod u teatrologiju, Zagreb, 1978. 3. D.Amico, Silvio: Povijest dramskog teatra (prev. F. Čale) Zagreb, 1972. 4. Lešić, Zdenko: Teorija drame kroz stoljeća, Sarajevo 1977. (sv. I) 5. Povijest svjetske književnosti, (Liber-Mladosti), sv. 2, Zagreb, 1977.

Ishodi učenja:

1. Identificirati morfološke i tipološke karakteristike umjetničkih epoha.

2. Koristiti i primijeniti stečeno znanje prilikom analize umjetničkog djela.

3. Opisati i definirati stilske značajke svakog povijesno-umjetničkog razdoblja.

Preduvjeti za upis predmeta:

Povijest drame i kazališta III (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Povijest drame i kazališta III (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar