Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest drame i kazališta V

Kratica:
UAU406
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

dr. sc. Matko Botić, pred.

Izvođači:

dr. sc. Matko Botić, pred. (P, S)

Opis predmeta:
1. Kazalište i drama u razdoblju moderne (3P) 2. Začetak redateljskog kazališta - Meiningenci, Henrik Ibsen, August Strindberg, Andre Antoine i "Theatre libre" (3P+5S) 3. Simbolističko kazalište (2P+2S) 4. Hrvatsko kazalište od početka profesionalizma do razdoblja moderne (3P+3S) 5. Stjepan Miletić (1P+1S) 6. Ivo Vojnović (1P+1S) 7. Kazališni prostor moderne - Wagner kao preteča njegovih inovacija: Edward GordonCraig, Adolphe Appia (2P+3S)
Obavezna literatura:

1. 1. Batušić, Nikola: Gavella-književnost i kazalište, GZH, Zagreb, 1983. 2. Dani hrvatskog kazališta, VII (Moderna), VIII (Krleža), IC, Split, 1980,1981. 3. Hećimović, Branko: 13 hrvatskih dramatičara, Znanje, Zagreb, 1968. 4. Craig, Edward Gordon: O umjetnosti kazališta, CKD, Zagreb, 1980. 5. Kott, Jan: Ponovo čitajući Ibsena, "Forum", br. 7-8, Zagreb, 1979. 6. Miletić, Stjepan: Hrvatsko glumište, CKD, Zagreb 1978. 7. Piscator, Erwin: Političko kazalište, CKD, Zagreb, 1985. 8. Sabljak,Tomislav: Teatar XX. Stoljeća (antologija), MH Zagreb-Split,1971.

Ishodi učenja:

1. Opisati i definirati stilske značajke svakog povijesno-umjetničkog razdoblja.

2. Prepoznati utjecaje filozofije na dramsko pismo.

3. Primijeniti stečena znanja o kulturnim procesima u suvremenom društvu (s naglaskom na hrvatsko društvo) u vlastitom kreativnom (umjetničkom) radu.

Preduvjeti za upis predmeta:

Povijest drame i kazališta IV (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar