Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest drame i kazališta VI

Kratica:
UAU506
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

dr. sc. Matko Botić, pred.

Izvođači:

dr. sc. Matko Botić, pred. (P, S)

Opis predmeta:
1. Drugo razdoblje hrvatske moderne (Raić, Bach) (1P) 2. Simbolizam i futurizam na europskoj sceni (1P+1S) 3. Krleža (1P+2S) 4. Rusko kazalište moderne (Stanislavski) (1P+1S) 5. Meyerhold, Vakhtangov,Tairov (1P+2S) 6. A.P. Čehov (3P+4S) 7. Scenski ekspresionizam (1P) 8. Brecht (1P+1S) 9. Francusko kazalište od simbolizma do Kartela, Max Reinhardt (1P+2S) 10. Hrvatsko glumište dvadesetih godina (Gavella, Babić, Krleža) (1P) 11. Nove tendencije u drami i kazalištu između dva rata (1P) 12. Pirandello (1P+2S) 13. Suvremene tendencije u kazalištu (1P)
Obavezna literatura:

1. 1. Senker, Boris: Redateljsko kazalište, CKD, Zagreb, 1977. 2. Senker, Boris: Hrvatska drama 20. stoljeća, I. dio, Logos, Split, 1989. 3. Stanislavski, Konstantin, Sergejevič: Moj život u umjetnosti, CKD, Zagreb, 1988. 4. Vilijams, Rajmond: Drama od Ibzena do Brechta, Nolit, Beograd, 1979. 5. Ekspresionizam i hrvatska književnost - izdanje časopisa "Kritika", Zagreb,1969.

Ishodi učenja:

1. Opisati i definirati stilske značajke svakog povijesno-umjetničkog razdoblja.

2. Prepoznati utjecaje filozofije na dramsko pismo.

3. Primijeniti stečena znanja o kulturnim procesima u suvremenom društvu (s naglaskom na hrvatsko društvo) u vlastitom kreativnom (umjetničkom) radu.

Preduvjeti za upis predmeta:

Povijest drame i kazališta V (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Povijest drame i kazališta V (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar