Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Scenski pokret - Društveno scenski ples IV

Kratica:
UAU50C
Opterećenje:
15(DR) + 15(P)
Nositelji:

izv. prof. art. Almira Osmanović

Izvođači:

izv. prof. art. Almira Osmanović (P)

Vana Bakalić (DR)

Opis predmeta:
1. Samostalni rad studenata na nastavi (studenti mogu sami predložiti temu i način njene kreativne obrade i scenske realizacije) (3P+3V) 2. Glumačko - plesne igre i improvizacije ( na slobodnu ili zadanu temu) (3P+2V) 3. Improvizacija kreativnog plesa (pojedinačna i grupna) (1P+2V) 4. Koreografiranje - teme po izboru između: Cabaret ili musical i suvremeni ples (3P+5V) 5. Alexander tehnika (vježbe osvještavanja, plesnih vještina i kreativnih zadataka) (5P+3V)
Obavezna literatura:

1. Ana Maletić: Knjiga o plesu Selena Jeanne Sohen: Ples kao kazališna umjetnost Ana Maletić: Pokret i ples

Ishodi učenja:

1. Dramatizirati glazbenu igru.

2. Fleksibilno surađivati u radu na predstavi, ne odustajući ipak od vlastite zamisli kojoj vjeruje.

3. Prepoznati složene psihološke karakteristike i složene odnose unutar dramske strukture.

4. Primijeniti stečena znanja o luku uloge u praktičnom kreiranju uloge igranjem u kazališnoj predstavi složene strukture.

Preduvjeti za upis predmeta:

Scenski pokret - Društveno scenski ples III (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Scenski pokret - Društveno scenski ples III (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • DR - Ostale dramske vježbe