Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Scenski pokret - Osnove plesa I

Šifra:
100845
Kratica:
UAU004
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
1.5
Opterećenje:
15(V) + 15(P)
Nositelji:

izv. prof. art. Almira Osmanović

Izvođači:

izv. prof. art. Almira Osmanović (P)

Vana Bakalić (V)

Opis predmeta:
1. Priprema i kinestički osjećaj o organskoj svijesti o sebi, svom tijelu i pokretu (2P+3V) 2. Ispravljanje patologije držanja i kretanja (2P+1V) 3. Razvijanje percepcije pokreta (2P+3V) 4. Vježbe napetosti i opuštenosti (2P+2V) 5. Razvijanje svijesti o prostoru (2P+2V) 6. Izražavanje kvalitete pokreta, artikulacija pokreta (3P+2V) 7. Postupak funkcionalne radnje do plesnog pokreta i obratno (2P+2V)
Obavezna literatura:

1. Ana Maletić: Povijest plesa starih civilizacija Eugenio Barba: Rječnik kazališne antropologije - Tajna umjetnost glumca Maga Magazinović: Istorija igre Gabrielle Roth: Putovanje do ekstaze Selma Jeanne Cohen: Ples kao kazališna umjetnost

Ishodi učenja:

1. Izraziti se improvizacijom.

2. Koristiti tijelo u glumačkoj ekspresiji, usvojene kreativne tehnike i znanja.

3. Kreativno djelovati u interdisciplinarnom projektu.

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe