Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Sociologija kulture

Kratica:
UAD108
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Inga Tomić Koludrović

Izvođači:

prof. dr. sc. Inga Tomić Koludrović (P, S)

Opis predmeta:
Cilj programa je osposobiti studentice i studente za samostalnu analizu fenomena kulture u suvremenom društvu i primjenu te analize u vlastitom radu. Nakon svladavanja gradiva kolegija, polaznice i polaznici će biti u stanju, koristeći sociološke pojmove, objasniti vlastiti identitet i identitete drugih društvenih aktera, te način na koji se oni strukturiraju i reprezentiraju u suvremenoj kulturi.
Obavezna literatura:

1. F. Crespi, Sociologija kulture, Zagreb, Politička kultura, 2006. N. Elias, O procesu civilizacije, Zagreb, Biblioteka Antibarbarus, 1996. (odabrana poglavlja) M. Meštrović; A. Štulhofer, Socio-kulturni kapital i tranzicija u Hrvatskoj, Zagreb, Hrvatsko sociološko društvo, 1998. (odabrana poglavlja) G. Simmel, Kontrapunkti kulture, Zagreb, Naklada Jesenski i Turk, 2001. (odabrana poglavlja) N. Skledar, Čovjek i kultura, Zagreb, Societas; Zaprešić, Matica hrvatska, 2001. (odabrana poglavlja)

Preporučena literatura:

2. C. Barker, Cultural Studies: Theory & Practice. London, SAGE, 2008. B. Cvjetičanin; V. Katunarić, Kulturna politika Republike Hrvatske. Nacionalni izvještaj, Zagreb, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 1998. (odabrana poglavlja) M. Silverman, Facing Postmodernity. Contemporary French Thought on Culture and Society, London; New York: Routledge, 1999. (odabrana poglavlja) S. Čolić, Kultura i povijest, Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 2002. (odabrana poglavlja)

Ishodi učenja:

1. Kreativno djelovati u interdisciplinarnom projektu.

2. Prepoznati utjecaje filozofije na dramsko pismo.

3. Primijeniti stečena znanja o kulturnim procesima u suvremenom društvu (s naglaskom na hrvatsko društvo) u vlastitom kreativnom (umjetničkom) radu.

4. Primijeniti stečeno znanje i vještinu u zadacima iz grafičkog dizajna.

5. Primjenjivati reflektivne i kritičke metode u formiranju vlastitih pretpostavki o književnim konceptima, poetici, književnoj vrijednosti i utjecaju ideologija i hegemonija na značenje i čitanje tekstova.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar