Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u sociologiju

Šifra:
101060
Kratica:
UAD00B
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

Full Professor Inga Tomić Koludrović, PhD

Izvođači:

Full Professor Inga Tomić Koludrović, PhD (P, S)

Opis predmeta:
Osnovna znanja o funkcioniranju modernih društava s obzirom na gospodarske, političke, demografske, ekološke i kulturne aspekte. Ključno je razumijevanje temeljnih socioloških pojmova, te njihovo kontekstualiziranje unutar suvremenih društvenih procesa. Osposobiti sudente/ice za upotrebu stečenog znanja o sociologiji u vlastitom kreativnom radu. Svladavanjem gradiva, polaznici/ice će moći objasniti suvremena društvena kretanja s obzirom na usvojena znanja o ključnim sociološkim pojmovima, teorijskim pristupima i metodološkim postupcima. Važno je osposobiti studente/ice za kritičko razmišljanje i komentiranja društvenih fenomena iz opće sociološke perspektive, te posebno iz perspektive posebnih sociologija.
Obavezna literatura:

1. Giddens, A. (2007) Sociologija. Nakladni zavod Globus: Zagreb. (odabrana poglavlja) Haralambos, M., M. Holborn (2002) Sociologija. Golden marketing: Zagreb. (odabrana poglavlja)

Preporučena literatura:

2. Ritzer, G. (1997) Suvremena sociologijska teorija. Globus: Zagreb. Mouzelis, N. (2000) Sociologijska teorija. Jesenski i Turk: Zagreb. Giddens, A. (1990) The Consequences of Modernity. Stanford University Press: Stanford. Fanuko, N. (1997) Sociologija. Profil: Zagreb

Ishodi učenja:

1. Koristiti saznanja psihologije percepcije u realiziranju efikasnijeg dizajna vizualnih komunikacija.

2. Primijeniti stečena znanja o kulturnim procesima u suvremenom društvu (s naglaskom na hrvatsko društvo) u vlastitom kreativnom (umjetničkom) radu.

3. Primijeniti stečeno znanje i vještinu u zadacima iz grafičkog dizajna.

4. Primjenjivati reflektivne i kritičke metode u formiranju vlastitih pretpostavki o književnim konceptima, poetici, književnoj vrijednosti i utjecaju ideologija i hegemonija na značenje i čitanje tekstova.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminari