Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Psihodinamika kreativnosti I

Šifra:
228100
Kratica:
UAU80P
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
1.0
Opterećenje:
20(V) + 10(P)
Nositelji:

Andrea Čvrljak, v. pred.

Izvođači:

Andrea Čvrljak, v. pred. (V, P)

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe