Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)

Kratica:
KRO
Opterećenje:
15(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ivana Kresnik

Izvođači:

doc. dr. sc. Ivana Kresnik (S)

Obavezna literatura:

Babić, Stjepan; Ham, Sanda; Moguš, Milan (2008): Hrvatski školski pravopis usklađen sa zaključcima Vijeća za normu hrvatskoga standardnoga jezika

Težak, Stjepko; Babić, Stjepan (2009): Gramatika hrvatskoga jezika: Priručnik za osnovno jezično obrazovanje

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar