Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Demografija 1

Kratica:
DEMO113
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Anđelko Akrap

doc. dr. sc. Marin Strmota

Izvođači:

dr. sc. Krešimir Ivanda (S)

Opis predmeta:
Pružiti temeljna znanja nužna u proučavanju problematike razvoja stanovništva i njegovih implikacija na ukupni društveno-gospodarski razvoj. Osposobiti studente odgovarajućim konceptualnim i analitičkim alatima u proučavanju stanovništva. Pružiti mogućnost za razvoj i primjenu ovih alata u rješavanju problema. Osposobiti znanjem i razumijevanjem odnosa između kretanja stanovništva i gospodarskih, društvenih i geografskih procesa. Razviti vještine i kompetencije za uspješno provođenje primarnih istraživanja vrijednih objavljivanja u području demografije. Područja i teme koje su obrađuju: 1. Uloga stanovništva u društveno-gospodarskom razvoju; 2. utjecaj gospodarskoga i društvenoga razvoja na razvoj stanovništva; 3. demografija kao društvena znanost; 4. osnovne jedinice proučavanja u demografiji; 5. podjela demografije; 6. predmet i metode demografije; 7. demografski razvoj i razvoj stanovništva; 8. izvori podataka o stanovništvu; 9. klasifikacija demografskoga znanja; 10. kretanje svjetskoga stanovništva kroz povijest; 11. etape/podetape razvoja stanovništva i teorija demografske tranzicije; 12. specifičnosti tranzicije u razvijenim zemljama te u zemljama u razvoju; 13. kretanje stanovništva i društveno-ekonomske posljedice; 14. demografska bilanca; prirodno kretanje stanovništva i analitički pokazatelji; 15. fertilitet i mortalitet, 16. opći i specifični pokazatelji/stope; 17. direktna i indirektna metoda standardizacije općih stopa; 18. odrednice nataliteta (fertiliteta) i mortaliteta; 19. tablice mortaliteta; 20. reprodukcija stanovništva (bruto i neto pokazatelji); 21. i dalje Izlaganje seminarskoga rada i osvrt na njega.
Jezici izvođenja nastave:

Hrvatski

Obavezna literatura:

Wertheimer-Baletić, Alica (1999): "Stanovništvo i razvoj"

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar