Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove statistike u demografiji

Kratica:
DEMO413
Opterećenje:
15(P) + 15(PK)
Nositelji:

prof. dr. sc. Darko Žubrinić

pred. Ivan Nađ

Izvođači:
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta su usvajinje osnovnih statistička znanja o metodama i modelima koji se mogu koristiti u demografskim analizama, razumijevanje mogućnosti primjene statističkih metoda. Postignuća studiranja na razini programa kojima predmet pridonosi: Analizirati demografske podatke pomoću odgovarajućih statističkih metoda. Kombinirati različite statističke metode za potrebe analize demografskih podataka. Prezentacija rezultata istraživanja. Opisati dinamiku demografskih pokazatelja. Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta: Opisati izvore podataka. Analizirati prikupljene podatke. Objasniti koncepte i mjere korištene u demografskoj statistici. Ispravna interpretacija dobivenih rezultata. Opis sadržaja predmeta: 1. Uvodno predavanje 2. Izvori i prikupljanje podataka. 3. Deskriptivna statistička analiza. 4. Mjere centralne tendencije. 5. Mjere disperzije i asimetrije. 6. Vremenski nizovi. 7. Prvi kolokvij 8. Inferencijalna statistička analiza. 9. Procjene parametara. 10. Testiranje hipoteza. 11. Odabrani neparametarski testovi. 12. Regresijska analiza. 13. Primjena i tumačenje rezultata regresijske analize. 14. Odabrani regresijski modeli. 15. Drugi kolokvij
Jezici izvođenja nastave:

Hrvatski

Obavezna literatura:

1. Bahovec, V., Erjavec N. (urednici), Statistika, drugo izdanje, Element, Zagreb, 2016.

2. Alho, J., Spencer, B. (2005.) Statistical Demography and Forecasting. Springer Series in Statistics.

3. Hartmann, M. (2009.) Demographic Methods for the Statistical Office. Research and Development: Methodology Reports from Statistics Sweden.

Preporučena literatura:

4. Preston, S. H., Heuveline, P., Guillot, M. (2001.) Demography: measuring and modeling population processes. Oxford: Blackwell.

5. Namboodiri, K., Suchindran, C. M (1987.) Life Table Techniques and Their Applications. Academic Press.

Legenda

  • P - Predavanja
  • PK - Vježbe u praktikumu