Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Filozofija demokracije

Kratica:
FILBIZP3
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Pavo Barišić

Izvođači:

prof. dr. sc. Pavo Barišić (S)

Opis predmeta:
SADRŽAJ PREDMETA 1. Uvod u filozofiju demokracije, popis literature i obveze studenata. 2. Filozofija i demokracija, osnovni pojmovi, teme i pitanja. 3. Demokracija na prekretnici. 4. O idealu vladavine puka. 5. Prispodobe o lađi demokracije. 6. Idejni izvori vladavine puka i republikanskih ideja. 7. Deliberativna demokracija i rasudna snaga mnoštva. 8. O genealogiji javnosti u demokraciji. 9. Perspektive javnosti u demokraciji. 10. Demokracija bez etosa? 11. Građanska krjepost u demokraciji. 12. Etički ideal demokracije. 13. Ugrožava li globalizacija demokraciju? 14. Demokracija i postdemokracija. 15. Kozmopolitska demokracija.
Obavezna literatura:

Alexis de Tocqueville (1995): O demokraciji u Americi

Robert A. Dahl (1999): Demokracija i njezini kritičari

Pavo Barišić (2016): Ideal vladavine puka. Uvod u filozofiju demokracije

Preporučena literatura:

Platon (1977): Država, VII i VIII knjiga

Aristotel (1992): Politika, III i IV knjiga

Aristotel (1948): Ustav atenski

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar