Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Jeronim Dalmatinac

Kratica:
KROBI953
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Slobodan Prosperov Novak

Izvođači:
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta Cilj predmeta je osigurati studentsku kontrolu sadržaja koji su povezani s životom i djelima Svetoga Jeronima Dalmatinca .Također će se ovladati znanjima o sudbini ovoga književnika i sveca u hrvatskoj književnosti te će se detaljno upoznati s metamorfozama njegovih doživljaja u hrvatskoj kulturnoj povijesti Posebno će se usvojiti znanja o najstarijoj povijesti Hrvata i kontinuitetu s an5tičkom i starokršćanskom baštinom. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi Objasniti i raščlaniti sastavnice hrvatske kulture i njihove povezanosti. Konstruktivno sudjelovati u raspravama o kroatološkim temama. Pridržavati se načela akademske čestitosti, metodologije znanstvenoga rada i etičkih normi istraživanja i objavljivanja. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta Usvojiti znanja o jednom od najvećih književnika i prevoditelja svjetske književnosti pa se očekuje od studenta da ih zna interpretirati u usmenoj i pisanoj formi .Posebna se pozornost posvećuje studentskim vrijednosnim stajalištima prema građi književnosti ranoga kršćanstva kao i prosudba njegovih odjeka u srednjovjekovnoj hrvatskoj književnosti .Od studenta očekuje se ovladavanje vještinama koje će mu omogućiti da usvojenu građu reproducira i prenosi drugima a posebno s obzirom n a prisutnost svetoga Jeronima u svim epohama hrvatske kulturne povijesti . Ishodi procesa učenja bit će utvrđeni na tri razine a bit će kao kolektivni doprinos studiju kroatologije poučavani kao prinos ideji o velikim Hrvatima koji su promijenili svjetsku povijest. Posebna će se pozornost zbog specifične teme obratiti činjenici da sveti Jeronim nije bio etnički Hrvat, što nije umanjilo činjenicu da je on organski dio hrvatske kulture. Opis sadržaja predmeta 1. Uvod: Znameniti ljudi koji su kroz stoljeća oblikovali i oblikuju hrvatski identitet. 2. O Stridonu rodnom mjestu svetoga Jeronima 3. Vrijeme u kojem je živio sveti Jeronim. Uvod u epohu. 4. Život svetoga Jeronima. Dio 1. Biografemi do drugog dolaska u Rim. 5. Život svetoga Jeronima. Dio 2. Biografemi do smrti u Betlehemu. Jeronim Dalmatinac, 2 6. Žene u životu Svetoga Jeronima. 7. Pisci koji su oblikovali nazore i kulturu svetoga Jeronima 8. Sveti Jeronim književnik i polemičar 9. Sveti Jeronim teolog 10. Sveti Jeronim prevodilac Starog i Novog Zavjeta 11. Hrvatski pisci o svetom Jeronimu.Dio 1. 12. Hrvatski pisci o svetom Jeronimu. Dio 2. 13. Sveti Jeronim u likovnoj umjetnosti. Analize. 14. Što Hrvati duguju svetomu Jeronimu? Povijest jedne mistifikacije. 15. Zaključak: Znameniti ljudi koji su kroz stoljeća oblikovali i oblikuju hrvatski identitet.

Legenda

  • P - Predavanja