Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft

Kratica:
SOCDI753
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Zygfryd Eckardt Gehrmann

Izvođači:
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta Stjecanje znanja o asimetričnom razvoju jezika u znanosti između engleskoga kao jezika znanosti i drugih nacionalnih jezika kao jezika znanosti. Stjecanje uvida u dijalektički odnos jezika, društva i spoznajnih procesa u znanosti. Stjecanje uvida u argumentacijske sklopove u odnosu na višejezičnu i na jednojezičnu anglofonu znanost. Stjecanje znanja o povezanosti ekonomije i jezika znanosti u odnosu na mjerenje znanstvenih postignuća posredstvom citiranosti (impact), uloge časopisnih banki podataka i rangiranje istraživača i sveučilišta prema kvantitativnim pokazateljima. Upoznavanje višejezičnih znanstvenih koncepata Uvjeti za upis predmeta i / ili ulazne kompetencije potrebne za predmet Znanje njemačkoga na razini B2 u receptivnim jezičnim djelatnostima -čitanje i slušanje te na razini B1 u produktivnim jezičnim djelatnostima -govorenje i pisanje prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi Kritički prosuđivati društvene procese, odnose, vrijednosti, pojave, teorije, paradigme i metodološke pristupe unutar temeljnih i primijenjenih tema sociologije. Usmeno i pisano interpretirati stručne i znanstvene sadržaje. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta Sposobnost razumijevanja funkcije jezika znanosti u odnosu na spoznajne procese i javnu odgovornost te primjene tih znanja pri opisu, analizi i interpretaciji suvremenih trendova razvoja jezika znanosti Sposobnost identificiranja i razumijevanja ekonomskih načela usmjeravanja u odnosu na trendove razvoja u području jezika znanosti Sposobnost identificiranja i prosudbe aktera u području jezika znanosti i ciljeva njihova djelovanja Sposobnost procjene posljedica i troškova višejezične znanosti s jedne ili monolingvalne (engleskojezične) znanosti s druge strane, s aspekta budućnosti europskih nacionalnih jezika kao jezika znanosti, inovacijskoga potencijala znanosti i jezičnoga školskoga odgoja i obrazovanja u Europi Opis sadržaja predmeta 1. Povijesni i društveni uvjeti nastanka globalnih jezika znanosti 2. Stanje i razvoj europskih jezika znanosti 3. Karakteristike engleskoga kao svjetskoga jezika znanosti:lingua franca ili nacionalni jezik? 4. Globalizacija i znanost kao jezični model anglofonizacije? 5. Internacionalizacija akademske nastave: višejezičnost ili English only? 6. Ekonomska načela usmjeravanja jezika znanosti I; poduzetničko sveučilište 7. Ekonomska načela usmjeravanja jezika znanosti II:Journal Impact Factor 8. Hipoteza jezičnoga imperijalizma 9. Jezik znanosti i spoznaja 10. Jezik znanosti i demokracija 11. Jezik znanosti i jezici u školskom odgoju i obrazovanju 12. Perspektive europskih nacionalnih jezika kao jezika znanosti 13. Mora li europska znanost biti višejezična? 14. Primjer: Njemačka 15. Primjer: Hrvatska

Legenda

  • P - Predavanja