Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatski iseljenički mediji

Kratica:
DEM242
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković

Izvođači:

Tamara Bodor (S)

Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznati se s poviješću razvoja hrvatskih medija u različitim sredinama u dijaspori, upoznati se s okolnostima u kojima su nastajali, načinima na koji su se razvijali ili su se gasili, poteškoćama s kojima su se susretali itd. Osobita će pozornost biti posvećena specifičnim okolnostima u pojedinim iseljeničkim sredinama, također u hrvatskim autohtonim zajednicama u dijaspori, jer se međusobno vrlo razlikuju. Velikim će se dijelom razmatrati u kolikoj su mjeri nove tehnologije i mediji utjecali na razvoj iseljeničkih medija u cjelini, ali i na gašenje pojedinih tiskovina. Također će se razmatrati uloga hrvatskoga jezika u razvoju hrvatskih medija u dijaspori od XIX. stoljeća do danas te u kolikoj ga mjeri s novim naraštajima potiskuje jezik većinske zajednice. Studenti će samostalno istraživati, otkrivati i razmatrati putom mrežnih sustava nova glasila i nove oblike medijskoga djelovanja te njihov sadržaj i ulogu u iseljeničkom zajedništvu, djelovanju prema matičnoj zemlji i uključivanju u društveni, gospodarski i ini život nove zajednice u iseljeništvu. Razmatrat će ulogu medija u društvenom životu iseljeničkih i manjinskih zajednica (kulturne priredbe i različiti drugi susreti, športske aktivnosti, školstvo i obrazovni sustav, poduzetništvo, vjerski život, suradnja s matičnom domovinom itd.). Postignuća studiranja na razini programa kojima predmet pridonosi: Shvatiti zašto su mediji važni za zajednice u dijaspori i kako glasila i javno medijsko djelovanje mogu utjecati na društveno, gospodarsko i političko uključivanje iseljeništva u razvojni koncept Hrvatske. Istražiti značenje različitih žanrova unutar tiska, drugih medija i javnoga djelovanja u dijaspori i njihovu ulogu u očuvanju hrvatskoga iseljeničkoga identiteta. Istražiti važnost hrvatskih radijskih i televizijskih programa u dijaspori. Uočiti i prihvatiti kao novo bogatstvo razlikovnost glasila, portala i sl. hrvatskoga iseljeništva i manjinskih zajednica. Analizirati prednosti i mane klasičnoga načina izvješćivanja i novih tehnologija i medija. Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta: Razumjeti i dalje razvijati različite žanrove u iseljeničkom tisku i ostalim javnim modelima u funkciji razvoja ukupnoga hrvatskoga potencijala. Shvatiti osnovne razlike između medija u manjinskim zajednicama u odnosu na one iseljeničke. Shvatiti osnovne razlike između iseljeničkih medija na pojedinim kontinentima, kao dodatno hrvatsko bogatstvo. Usvojiti temeljne spoznajne, kritičke i analitičke kompetencije vezane za klasifikacije, tipizacije, analize, predviđanja i vrjednovanja sadržaja pojedinih medija u iseljeništvu. Razumjeti potrebu objave iseljeničkih medija i njihovo tradicijsko značenje u kulturološkom, društvenom i demografskom smislu. Uočiti i prihvatiti kao novo bogatstvo prostornu razlikovnost medija hrvatskoga iseljeništva. Razviti sposobnost javnoga djelovanja kroz iseljenička glasila i druge obrasce javnoga djelovanja u funkciji hrvatskoga zajedništva. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave: Osnovno pojmovlje: dijaspora, iseljeništvo, autohtone zajednice (migracijske, nemigracijske, iseljeničke) i osnovne skupine Povijesni pregled javnoga djelovanja hrvatskoga iseljeništva Pregled i podjela hrvatskoga tiska i ostalih oblika javnoga djelovanja u iseljeništvu prema sadržaju i namjeni Opći tisak i javno djelovanje u autohtonim hrvatskim zajednicama u dijaspori Opći tisak i javno djelovanje u hrvatskom iseljeništvu Vjerski tisak i javno djelovanje u autohtonim hrvatskim zajednicama u dijaspori Vjerski tisak i javno djelovanje u hrvatskom iseljeništvu Stranačka glasila, portali i slično Tisak i ostali oblici javnoga djelovanja namijenjeni čitateljima određene dobi u autohtonim hrvatskim zajednicama u dijaspori i u hrvatskom iseljeništvu Tisak i ostala izdanja za književnost i kulturu Znanstvena i popularno-znanstvena glasila u iseljeništvu i u manjinskim zajednicama Specijalizirani tisak i ostali oblici specijaliziranoga javnoga djelovanja Posebnosti elektroničkih medija Zajednička obilježja tiska i ostalih javnih medija u dijaspori općenito Jezik hrvatskoga tiska i ostalih javnih medija u dijaspori općenito Uloga tiska i elektroničkih medija u očuvanju hrvatskoga identiteta u iseljeništvu i u manjinskim zajednicama

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar