Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Odgoj i obrazovanje u iseljeništvu

Šifra:
226645
Kratica:
DEM
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković

Izvođači:

prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković (P, S)

Opis predmeta:
Bolje poznavanje iseljeništva, posebice problema s kojima se susreću mlađi naraštaji u svom odgoju i obrazovanju. Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta: Studenti će poznavati načine izvođenja nastave hrvatskoga jezika u dijaspori i općenito način odgoja i obrazovanja u dijaspori. Budući da postoje velike razlike u obrazovanju u pojedinim zemljama, ali i u pojedinim zajednicama, s tim će se također upoznati. Razlikovat će sustave u prekooceanskim zemljama, u heterogenim iseljeničkim zajednicama u Europi i u homogenim autohtonim zajednicama. Znat će koje su poteškoće u pojedinim tipovima zajednica. Utvrđivat će se uzroci koji otežavaju povratak mladih, a vezani su uz odgoj i obrazovanje. Razvijanje senzibiliteta i interesa za ovu vrstu problema. Na terenu će upoznati dva različita obrazovna sustava u iseljeništvu. Opis sadržaja predmeta: 1. Uvodno predavanje 2. Nastavni sustavi u iseljeništvu 3. Hrvatski jezik i književnost u Australiji 4. Hrvatski jezik i književnost u SAD-u 5. Hrvatski jezik i književnost u Europi - panoramski pristup 6. Seminarski radovi 7. Hrvatski jezik i književnost u dopunskoj nastavi hrvatskoga jezika u iseljeničkim zajednicama u Europi 8. Nastavni sustavi u homogenim autohtonim zajednicama 9. Hrvatski jezik i književnost u Austriji: odnos dvaju književnojezičnih sustava 10. Narodnosne škole u Mađarskoj 11. Nastava hrvatskoga jezika i književnosti u Vojvodini 12. Terenska nastava 13. Nastava hrvatskoga jezika i književnosti u Rumunjskoj 14. Seminarski radovi 15. Zaključno predavanje

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar