Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Starija hrvatska filozofija

Kratica:
FIL
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak

Izvođači:

prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak (S)

Opis predmeta:
1. Prikazati glavne elemente starije hrvatske filozofije (od 12. do početka 19. st.) 2. Analizirati glavne teorije, pojmove i argumente starijih hrvatskih filozofa. 3. Prikazati postignuća starijih hrvatskih filozofa s obzirom na njihov znanstveni, filozofski, društveni i kulturni kontekst. 4. Osposobiti studente za analiziranje pojmova kojima se služe ti hrvatski filozofi. 5. Osposobiti studente za analiziranje i procjenjivanje argumenata koje primjenjuju stariji hrvatski filozofi. 6. Osposobiti studente za procjenu postignuća starijih hrvatskih filozofa u kontekstu europske filozofije i znanosti. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonos: 1. Poznavanje i razumijevanje -osnovnih obilježja akademske filozofije i njenih standardnih disciplina, problema, teorija i metoda -najvažnijih razdoblja povijesti filozofije i njihovih filozofskih škola, pojedinačnih filozofa i njihovih djela 2. Kompetencije -sposobnost interpretacije i prosudbe filozofskih pojmova, argumenata i teorija - sposobnost kritičkoga čitanja i analize filozofskih (posebice klasičnih) tekstova 3. Istraživanje i izlaganje - sposobnost samostalnoga čitanja i kritičke analize jednostavnijih filozofskih tekstova Nakon uspješnoga pohađanja predmeta studenti će moći: 1. prepoznati glavne elemente starije hrvatske filozofije (od 12. do početka 19.st.) 2. analizirati glavne pojmove kojima se služe stariji hrvatski filozofi. 3. analizirati stavove i argumente starijih hrvatskih filozofa. 4. korelirati glavne elemente starije hrvatske filozofije s dotičnim znanstvenim, filozofskim, društvenim i kulturnim kontekstom 5. razumjeti sadržaje glavnih znanstvenih i filozofskih pojmova i termina kojima su se služili stariji hrvatski filozofi 6. procijeniti stavove i argumente starijih hrvatskih filozofa u kontekstu povijesti znanosti i povijesti filozofije Sadržaj predmeta: 1. Uvod u stariju hrvatsku filozofiju I. Hrvatska srednjovjekovna filozofija 2. Filozofsko i prirodoznanstveno djelo Hermana Dalmatina (oko 1100. - nakon 1143.). II. Hrvatska renesansna filozofija 3. Juraj Dragišić (oko 1445.-1520.). 4. Federik Grisogono (1472.-1538.) 5. Matija Vlačić Ilirik (1520.-1575.) 6. Frane Petrić (1529.-1597.) 7. Nikola Gučetić (1549.-1610.) 8. Faust Vrančić (1551.-1617.) 9. Juraj Dubrovčanin (2. pol. 16. st. - 1617.) IV. Prirodna filozofija i metafizika Ruđera Boškovića (1711.-1787.) 10. Glavni elementi Boškovićeve "prirodne filozofije": teorija sila i tvari; teorija prostora i vremena 11. Boškovićevo objašnjenje relacije uma i tijela ("duše" i "tvari") 12. Boškovićevo razmatranje determinizma i Božjega djelovanja V. Hrvatska filozofija kraja 18. i početka 19. stoljeća 13. Andrija Dorotić (1761.-1837.) 14. Simeon Čučić (1784-1828.) 15. Završna rasprava

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar