Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske

Kratica:
KRO
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković

Izvođači:

dr. sc. Milan Bošnjak (P, S)

Opis predmeta:
Unatoč značajnom i plodonosnom radu brojnih hrvatskih književnih povjesničara i teoretičara, integriranje hrvatske književnosti nastale izvan Hrvatske u jedinstveni korpus hrvatske književnosti, započeto uspostavom suvremene hrvatske države, još uvijek nije dovršeno, nego se i nadalje trebaju poduzimaju kontinuirane aktivnosti s tim ciljem: istraživati suvremenu književnu produkciju i kontekstualizirati je u hrvatsku književnost. Studentima je važno omogućiti uvid u opseg i doseg tih istraživanja i ukazati im na važnost književnih djela nastalih izvan Hrvatske, kako na hrvatskome, tako i na jezicima životne sredine svojih autora: engleskome, španjolskome i njemačkome jeziku. Izradom seminarskoga rada u kojemu će analizirati jedno od važnih djela nastalih izvan Hrvatske, studenti će i sami aktivno doprinositi integracijskim procesima hrvatske književnosti. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi: prepoznati i klasificirati hrvatske književnike europskih i svjetskih referencija interpretirati i kritički prosuđivati književni tekst izdvojiti obilježja hrvatske kulture u dijaspori opisati i klasificirati nasljeđe drugih kultura unutar hrvatske kritički se odnositi prema usvojenim sadržajima i argumentirati zaključke u pisanom i usmenom obliku Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći: - opisati postojanje dva korpusa hrvatske književnosti u razdoblju 1945.-1990. - definirati pojam hrvatska e/migrantska književnost - razlikovati književnost hrvatskoga iseljeništva i književnost hrvatske nacionalne manjine - opisati fenomen hrvatske književnosti na jezicima životne sredine svojih autora: engleskome, španjolskome i njemačkome jeziku - analizirati reprezentativna književna djela - opisati estetiku razdoblja - analizirati društvenu ulogu književnosti u suvremenom svijetu - sintetizirati znanja o hrvatskoj književnosti nastaloj izvan Hrvatske od 1990. do danas Opis sadržaja predmeta 1. Uvod u kolegij; upoznavanje sa silabom, obvezama na predmetu i predmetom proučavanja i poučavanja 2. Pregled literature o hrvatskoj književnosti nastaloj izvan Hrvatske 3. Dva korpusa hrvatske književnosti u razdoblju 1945.-1990.: jedan u domovini i jedan izvan nje 4. Pojam i značenje hrvatske e/migrantske književnosti; pisci egzilanti, pisci etničari i pisci globalisti; pisci hrvatski emigranti, pisci hrvatski službenici i pisci hrvatski migranti, odnosno potomci hrvatskih migranata 5. Kako pišu hrvatski iseljenici u 21. stoljeću 6. O čemu su pisali pripadnici hrvatske nacionalne manjine od 1990. do danas 7. Ključni autori i djela: I. Vrkljan, V. Grubišić, M. Dugeč, D. Štambuk, J. Csenar, M. Miković, T. Žigmanov, V. P. Goss, A. Polegubić, J. Župić, itd. 8. Hrvatska književnost na jezicima različitim od hrvatskoga, nekad i sad 9. Ključni autori i djela na engleskome jeziku: C. A. Brkic, J. Novakovich, S. Nović, M. H. Stefaniak, F. Pervan, itd. 10. Ključni autori i djela na španjolskome jeziku: J. Mihovilovich Hernandez, A. Skarmeta Vranicic, R. Diaz Eterovic, A. Morales Milohnic, itd. 11. Ključni autori i djela na njemačkome jeziku: J. Marinić, M. Bodrožić, N. Ljubić, N. Dragnić, itd. 12. Društvena uloga književnosti u suvremenom svijetu 13. Načini i mogućnosti afirmiranja i promoviranja suvremene hrvatske književnosti nastale izvan Hrvatske 14. Vrhunci hrvatske književnosti nastale izvan Hrvatske 1990.-2020. 15. Evaluacija kolegija

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar