Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Psihologijska etika

Kratica:
PSIBO102
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj ovog predmeta je pružiti studentima uvid u etička načela, dvojbe i promišljanja unutar psihologije kao struke i srodnih područja. Kroz predmet studenti će se upoznati s osnovnim teorijskim pristupima, etičkim načelima, procesom donošenja etičkih prosudbi i etičkih odluka, etičkim kodeksima, posebno Kodeksom etike Hrvatske psihološke komore te meta kodeksima. Studenti će se također upoznati s etičkim aspektima istraživanja čovjekova razvoja, etičkim načelima psihologijskih istraživanja. Posebna pažnja bit će posvećena upoznavanju studenta s etičkim načelima istraživanja s djecom. Pohađanje ovog predmeta trebalo bi omogućiti studentima, uz stjecanje općih znanja o etici, ujedno i proširivanje znanja o etičkim načelima u budućim istraživanjima koje će provoditi kao i osigurati višu raznu profesionalne etike u njihovoj budućoj praksi.
Obavezna literatura:

1. Kolesarić, V. (1996). O etičkom kodeksu Hrvatskog psihološkog društva. Hrvatski psihologijski glasnik, prosinac 1996., 11-14.;

2. Dijete i društvo (2003), 5, 1, svi članci uključujući etički kodeks istraživanja s djecom na kraju časopisa.;

3. Kodeks etike psihološke djelatnosti, Hrvatska psihološka komora, http://www.psiholoska-komora.hr/static/documents/dok_kodeks_etike.pdf;

4.

5.

Legenda

  • P - Predavanja