Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska likovna umjetnost

Kratica:
KROBO534
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Jasna Jeličić-Radonić

Izvođači:

dr. sc. Magdalena Getaldić (S)

Opis predmeta:
Cilj je kolegija omogućiti usvajanje znanja o umjetničkim razdobljima te definirati temeljno znanje o hrvatskoj likovnoj umjetnosti. Cilj je upoznati studente s terminologijom i analizom likovnog djela. Analizirati pojedina radoblja i napraviti izbor najvažnijih umjetničkih djela i fenomena. Opisati urbane strukture povijesnih gradova.
Obavezna literatura:

1. Radovan Ivančević; Umjetničko blago Hrvatske; Motovun Zagreb (1993)

2. Milan Pelc; Povijest umjetnosti u Hrvatskoj (pdf); Zagreb, Naklada Ljevak (2012)

3. Diana Vukičević-Samaržija; Periodizacija i termini;

4.

5.

Ishodi učenja:

1. Opisati umjetnička razdoblja i vrste likovnog izražavanja u arhitekturi, slikarstvu i kiparstvu

2. Prepoznati stilske oznake umjetničkog djela

3. Analizirati likovno djelo

4. Odrediti mjesto likovne umjetnosti u hrvatskoj kulturi

5. Razumjeti razvoj hrvatske likovne kulture kroz povijesna razdoblja

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar