Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest Hrvatske (7.-16.st.)

Kratica:
POVBO245
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Tomislav Popić

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj je ovoga predmeta pružiti studentima temeljne spoznaje o hrvatskoj srednjovjekovnoj povijesti od doseljenja Hrvata do kraja 15. stoljeća uzimajući u obzir razne političke, društvene, institucionalne, gospodarske i kulturne procese koji su odredili razvoj tadašnjega hrvatskoga društva. Isto tako, studenti će se upoznati s razvojem hrvatske medijevalne historiografije te glavnim problemima suvremene hrvatske medievistike.
Obavezna literatura:

1. N. Budak, T. Raukar, Hrvatska povijest srednjeg vijeka, Zagreb 2006.;

2. I. Beuc, Povijest institucija državne vlasti kraljevina Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, Zagreb 1985.;

Legenda

  • P - Predavanja