Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska povijest (16.-18.st.)

Kratica:
POVBO335
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Darko Vitek

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim podacima i povijesnim procesima koji su se odvijali na prostoru Hrvatske od 16. do 18. stoljeća, upoznati ih s osnovnom problematikom proučavanja hrvatske novovjekovne povijesti, te ih pripremiti za samostalno rasuđivanje o osobama, događajima i procesima hrvatske povijesti između 16. i 18. stoljeća.
Obavezna literatura:

1. Mirko (ur.) Valentić, Lovorka (ur.) Čoralić; Povijest Hrvata, Od kraja 15. stoljeća do kraja Prvoga svjetskog rata; Školska knjiga, Zagreb (2005)

2. N. Budak; Hrvatska i Slavonija u ranome novom vijeku; LEYKAM INTERNATIONAL D.O.O., ZAGREB (2007)

3. J. Vrandečić, M. Bertoša; Dalmacija, Dubrovnik i Istra u ranome novom vijeku; LEYKAM INTERNATIONAL D.O.O., ZAGREB (2007)

4. Ž. Holjevac, N. Moačanin; Hrvatsko-slavonska vojna krajina i Hrvati pod vlašću Osmanskog carstva u ranome novom vijeku; LEYKAM INTERNATIONAL D.O.O., ZAGREB (2007)

Legenda

  • P - Predavanja