Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Prapovijest i prve civilizacije

Kratica:
POVBO113
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Eva Katarina Glazer

Izvođači:
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s najstarijim razdobljima povijesti čovječanstva, uz naglasak na najstariju prošlost zemalja u kojima se odvijala i hrvatska povijest, te s prošlošću i kulturom najstarijih civilizacija Starog Istoka.
Jezici izvođenja nastave:

Hrvatski

Obavezna literatura:

1. Pritchard (ur.); Goldstein (priredio); Biblijski atlas the Times; Cankarjeva založba, Ljubljana (1990)

2. Dimitrijević et al.; Prapovijest; Naprijed, Zagreb (1998)

3. Herodot; Povijest; Matica hrvatska, Zagreb (2007)

5. Janković, I. i Karavanić, I., Osvit čovječanstva. Početci našega biološkog i kulturnog razvoja, Školska knjiga, Zagreb, 2009. - odabrana poglavlja

6. Matasović R., Kultura i književnost Hetita, Matica hrvatska, Zagreb, 2000 - odabrana poglavlja

7. Matijašić, R. Povijest hrvatskih zemalja u antici do Dioklecijana, 1.svezak, Leykam, Zagreb, 2009 - odabrana poglavlja

8. Velika ilustrirana povijest svijeta, sv. 1-3, Otokar Keršovani, Rijeka, 1974.-1976

Preporučena literatura:

4. Kuhrt, A.; The Ancient Near East c. 3000-330 BC, I-II; Routledge, London (2007)

9. Du Ry C. J., Narodi drevnog Istoka, u: Umjetnost u slici, Otokar Keršovani-Rijeka, 1970.

10. Kramer S.N., Historija počinje u Sumeru, Epoha, Zagreb, 1966.

11. Povijest svijeta sv. I i II, Jutarnji list, Zagreb 2007.

12. Lisičar P., Stari Istok, pregled historije istočnih naroda starog vijeka, Zagreb 1972.

13. Pritchard J.B.(ured) The Ancient Near East, An Anthology of Texts and Pictures, vol I i II, Princeton, 1958.

14. The Ancient Near East : an encyclopedia for students, Wallenfels R. and Sasson, J. M. (eds), Charles Scribner's Sons, New York, 2000.

15. Van De Mieroop M., A history of the ancient Near East : ca. 3000-323 BC, Oxford ; 2007.

16. Višić M., Književnost drevnog Bliskog istoka, Naprijed, Zagreb, 1993.

17. Višić M., Zakonici drevne Mezopotamije, Sarajevo 1988.

Legenda

  • P - Predavanja