Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta

Kratica:
POVBO134
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić

Izvođači:
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s prošlošću i kulturom najstarijih civilizacija starog Egipta, istočnog Mediterana (Medija, Perzija, helenistička kraljevstva), Grčke, Etrurije i Rima.
Obavezna literatura:

1. Erskine A; A Companion to Ancient History; Malden-Oxford-Victoria (2009)

2. Lisičar, P.; Grci i Rimljani; Školska knjiga, Zagreb. (1971)

3. Grupa autora; Velika ilustrirana povijest svijeta, vol. 1-7.; Otokar Keršovani, Rijeka (1974)

4. Suić, M.; Antički grad na istočnom Jadranu; Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb (2003)

5. Carcopino J.; Rim u razdoblju najvišeg uspona carstva.; Naprijed, Zagreb (1981)

Legenda

  • P - Predavanja