Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Ljudska prava

Šifra:
177435
Kratica:
SOCBI232
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Vanja-Ivan Savić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Vanja-Ivan Savić (P)

Opis predmeta:
2.1. Ciljevi predmeta Upoznati studente s konceptom ljudskih prava i njihovim prožimanjem s pravnim sustavom u cjelini. 2.2. Uvjeti za upis predmeta ili ulazne kompetencije potrebne za predmet Nema uvjeta. 2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi Upoznati temelje poretka društvenoga uređenja međuljudskih odnosa pomoću normi radi ostvarivanja i promicanja određenih vrjednota. Kritički promišljati društvene odnose, međunarodne procese i procese globalizacije. Razumjeti temeljne odrednice sociološkoga mišljenja prava. Razumjeti područja gospodarskih, kulturnih i političkih društvenih procesa, prevladavajuće društvene vrjednote, aktualne oblike društvenoga djelovanja te način funkcioniranja i uspostave različitih oblika društvenosti. 2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta Upoznati osnovne međunarodne dokumente koji se bave tematikom ljudskih prave te prepoznati kontekste u kojima se pojavljuju pitanja definiranja, primjene i kršenja ljudskih prava. Shvatiti način rada Europskoga suda za ljudska prava. Prepoznati glavne probleme vezene uz primjenu ljudskih prava i njihovu zaštitu, osobito kroz judikaturu Europskoga suda za ljudska prava. Analitički promatrati neka specifična pitanja ljudskih prava poput pitanja zaštite vjerskih sloboda i smrtne kazne. 2.5. Opis sadržaja predmeta 1. Uvodno predavanje -Što su ljudska prava, jesu li stečena ili postojeća? 2. Prirodno (naravno) i pozitivno pravo - koncepti 3. Opća deklaracija UN a o ljudskim pravima 4. Opća deklaracija UN a o ljudskim pravima: dignitet kao izvor ljudskih prava 5. O ljudskom dignitetu 6. Studentski referati i rasprava 7. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima 8. Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima 9. Europska konvencija o ljudskim pravima 10. Europski sud za ljudska prava 11. Vjerske slobode i ljudska prava 12. Doktrina "Margin of Appreciation" 13. Presude Europskoga suda za ljudska prava 14. Smrtna kazna 15. Studentski referati i rasprava
Obavezna literatura:

1. Dokumenti (dostupni u knjižnicama, na mrežnim stranicama (Narodne novine i dr.): Opća deklaracija UN o ljudskim pravima Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima Europska konvencija o ljudskim pravima i Protokoli uz Konvenciju Punta Del Este deklaracija o ljudskom dignitetu, za svakoga, svugdje (mrežne stranice)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Psihologija prijediplomski 1 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 1 izborni
32 Povijest prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 2 izborni
3 Psihologija prijediplomski 2 izborni
20 Sociologija prijediplomski 2 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 2 izborni
32 Povijest prijediplomski 2 izborni
36 Sociologija prijediplomski 2 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 3 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 3 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 4 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 4 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 5 izborni
32 Povijest prijediplomski 5 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 6 izborni
32 Povijest prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja