Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska gastronomija i enologija

Kratica:
KROBI112
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Ksenija Marković

Izvođači:

prof. dr. sc. Ksenija Marković (P)

izv. prof. dr. sc. Marina Krpan (S)

Opis predmeta:
Upoznavanje studenta s gastronomijom i enologijom kao elementima baštine i identiteta, ukazujući na regionalnu raznolikost i posebnost uslijed različitih kulturoloških utjecaja te utjecaja zemljopisnog položaja, kao i klimatskih i gospodarskih uvjeta. U okviru predmeta studente će se osposobiti za razlikovanje osnovnih sastojaka hrane te senzorskih karakteristika hrane i prehrambenih proizvoda, prepoznavanje različitih vrsta prehrane na području RH te njihovog utjecaja na zdravlje, razumijevanje značaja zaštite autohtonih prehrambenih proizvoda koji imaju posebne značajke, te očuvanja principa mediteranske prehrane kao nematerijalne kulturne baštine.
Obavezna literatura:

1. Maletić, E., Karoglan Kontić, J., Pejić, I. (2008) Vinova loza - Ampelografija, ekologija, oplemenjivanje, Školska knjiga, Zagreb.

Ishodi učenja:

1. Prepoznati osnovne gastroenološke značajke pojedinih regija.

2. Objasniti utjecaj pojedinih čimbenika na gastroenološke regionalne različitosti.

3. Razlikovati osnovne sastojke hrane te opisati senzorske karakteristike hrane i prehrambenih proizvoda.

4. Prepoznati različite vrste prehrane na području RH te njihov utjecaj na zdravlje.

5. Imenovati autohtona jela i prehrambene proizvode.

6. Primijeniti važeće propise u postupcima zaštite naziva autohtonih proizvoda.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar