Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture

Kratica:
KROBI142
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Monika Jurić Janjik

Izvođači:

doc. dr. sc. Monika Jurić Janjik (P, S)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar