Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Zemljopisna obilježja Hrvatske

Kratica:
KROBI232
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Monika Komušanac

Izvođači:

doc. dr. sc. Monika Komušanac (P, S)

Opis predmeta:
CILJ PREDMETA: Upoznati studente o važnosti zemljopisnih čimbenika u prostornim procesima i odnosima. Osposobiti studente u otkrivanju, prepoznavanju i definiranju zakonitosti u zemljopisnom prostoru. Objasniti studentima specifičnosti granskih metodologija i prostorne, društvene i sigurnosne refleksije zemljopisnih čimbenika na razvoj Hrvatske. Razviti kod studenata spoznaju o predmetu razmatranja u okviru teorijskoga poimanja geografije kao znanosti. Upoznati studente s razvojem hrvatskoga prostora. Razviti kod studenata spoznaju o važnosti hrvatskih zemljopisnih obilježja. Objasniti studentima prostornu i demografsku uvjetovanost. Osposobiti studente za razumijevanje, pojašnjavanje i predviđanje promjena u hrvatskom geografskom prostoru. Razviti kod studenata spoznaju o ugrožavanju temeljnih prostornih identitetskih vrijednosti.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar